هر کاری در زندگی تکنیک ها و فوت و فن های خاص خود را دارد که با اجرای آنها می توان یک پله از بقیه جلوتر بود. فیلم آموزشی آماده شده شامل بهترین و جدیدترین تکنیک های بدنسازی می باشد که دربردارنده اکثر نقاط بدن از جمله بازو، شکم، سینه، زیربغل و … می شوند. این مجموعه برای شش روز کار بدن سازی برنامه ریزی شده و شامل ۶ درس می شود که شما با دیدن و تکرار تمرینات براحتی می توانید تکنیک های بدنسازی را یاد بگیرید

​دریافت فایل:

حجم : 2.45 GB در شش پارت

دریافت پارت اول دانلود فیلم آموزشی تکنیک های بدن سازی
دریافت پارت دوم دانلود فیلم آموزشی تکنیک های بدن سازی
دریافت پارت سوم دانلود فیلم آموزشی تکنیک های بدن سازی
دریافت پارت چهارم دانلود فیلم آموزشی تکنیک های بدن سازی
دریافت پارت پنجم دانلود فیلم آموزشی تکنیک های بدن سازی
دریافت پارت ششم دانلود فیلم آموزشی تکنیک های بدن سازی


پسورد فایل www.vistadownload.net