تو بخش توقیف کاربران 1 سری مدیرا رو نشون میده که مثلا 1 مدیر میتونه با توقیف کردن کسی 1 نفر دیگه رو هم مدیر کنه!! چی کار کنم؟!؟! که تو j,
انتقال کاربر به گروه => انتقال کاربر به گروه => فقط کاربر اخراجی رو نشون بده؟!؟

---------- ارسال شده در 11:09 AM ---------- ارسال قبلی در 10:55 AM ----------

حل شد!