سلام

امروز یک ویبلتون نصب کردم

فارسی ساز را که می خواهم نصب بکنم این ارور می اید

لطفا راهنمای بفرماید

Error 403 Security breach detected!

Security breach detected!
Guru Meditation:

XID: 827422733

Varnish cache server

---------- ارسال شده در 04:53 PM ---------- ارسال قبلی در 01:56 PM ----------

سلام

کسی از دوستان به من کمک نمی کند