فروش ویژه مگفاهاست آغاز شد

آفر های ویژه هاست دانلود وارزمگفاهاست با CPanel با SQL ---- استفاد از رپید لیچ برای انتقال فایل های کم حجم مانعی ندارد و رعایت قانون کپی رایت اجباری نمی باشد.
100 گیگ هاست دانلود وارز با پهنای باند نامحدود: ماهانه= 18500 تومان
220 گیگ هاست دانلود با پهنای باند نامحدود : ماهانه = 25000 تومان
هاست دانلود نامحدود : ماهانه = 45000 تومان

آفر ویژه هاست وارز لینوکس مگفاهاست Cpanel
20 گیگ هاست وارز با پهنای باند نامحدود : ماهانه 8000 تومان
50 گیگ هاست وارز با پهنای باند نامحدود : ماهانه 11000 تومان
100 گیگ هاست وارز با پهنای باند نامحدود : ماهانه 13500 تومان
200 گیگ هاست وارز با پهنای باند نامحدود : ماهانه 18000 تومان
هاست وارز لینوکس نامحدود : ماهانه : 25000 تومان

مشخصات سرور ها

مشخصات سرور دانلود:
Corei7
16GB Ram
40GB Burst Ram
7TB space
Unlimited Bandwidth
Location : Germany - Dediserv.eu
مشخصات سرور وارز:
i7 / E3
8GB Ram - 2GB save*
32GB Burst
1/2TB x 2 /4 RAID 1 /10 SW/HW
Unlimited Bandwidth
Location : Romania

دوستان عزیزی که فضا براساس بودجه خود نیاز دارند می توانند با ما در ارتباط باشند ، زیرا ما قادر به ارائه فضا براساس بودجه شما می باشیم

megfa1.info
ID yahoo: megfa1

Support.megfa1.info