تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 27 از 27

مقاله: آموزش زیبا سازی پست بیت (مخلوطی از چندین پست بیت و تغییرات)

  1. آموزش زیبا سازی پست بیت (مخلوطی از چندین پست بیت و تغییرات) »

   آموزش زیبا سازی پست بیت (مخلوطی از چندین پست بیت و تغییرات)

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2012/05/10 10:07 AM
   امتیاز: 

   سلام
   امروز صبح وارد سایتی شدم پست بیت زیبایی داشت البته تنها زیباییش دورش بود من دورشو ورداشتم زدم به پست بیت قدیمی وی بی ایران بعد اون افکت چرخش وی بی ایرانو گذاشتمش مرتبش کردم که موس میاد روش روشن بشه و نچرخه و دور اون کادر هم که قشنگ بود رو توی hover تغییرش دادم و کد های زیاید رو که توی سیستم همیشه هست (توی فیلم های آموزشیم دید) زیباش کردم و چیز باحالش شد امیدوارم که خوشتون بیاد
   خب برای انجام دادنش اول کلمه ی postbit یا همونpostbit_legacy رو در جستجوی قالبتون پیداش کنید و با این کد عوضش کنید:
   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
   
   
   
   
     <div class="posthead">
         <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
           <vb:if condition="$show['announcement']">
             <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <vb:else />
             <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
           </vb:if>
         </span>
         <span class="nodecontrols">
           <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
   <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
             <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
           </vb:if>
           <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
           <vb:if condition="$show['inlinemod']">
             <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
           </vb:if>
         </span>
     </div>
     <div class="postdetails">
       <div class="userinfo">
         <div class="username_container">
         <vb:if condition="$post['userid']">
           {vb:raw memberaction_dropdown}
           {vb:raw post.onlinestatus}
         <vb:else />
           <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
         </vb:if>
         </div>
         <vb:if condition="$post['rank']">
           <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
         </vb:if>
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
         <vb:if condition="$show['avatar']">
   <div class="usercenter">
         <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
           <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px;" />
         </a>
   </div>
         </vb:if> 
         <vb:if condition="$post['userid']">
           <hr />
           <dl class="userinfo_extra">
             <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>میانگین پست در روز</dt> <dd>{vb:raw post.postsperday}</dd></div>
             <vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
             <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
             <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>  
             {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
           </dl>
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
           <dl class="user_rep">
             <vb:if condition="$show['infraction']">
             <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
             <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputation']">
               <vb:if condition="$show['reppower']">
   <div class="post_field"><div class="postbit_logo"></div>
             <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
             <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </dl>
           </vb:if>
         <vb:if condition="$show['reputation']">
   <div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
             <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
               <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
             </vb:each>
           </span>
   </div>
         </vb:if>
   
   
   
   
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
           <div class="imlinks">
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
           </div>
         </vb:if>
       </div>
       <div class="postbody">
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
           <h2 class="title icon">
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
           </h2>
           </vb:if>
   
   
   
   
   
   
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
               </vb:if>
               <vb:if condition="$post['islastshown']">
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
               </vb:if>
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
               <blockquote class="postcontent restore ">
                 {vb:raw post.message}
               </blockquote>
             </div>
   
   
   
   
             <vb:if condition="$show['attachments']">
               <div class="attachments">
   
   
   
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
   
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   {vb:raw post.imageattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
   
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
   
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.otherattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
   
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
   
   
               </div>
             <!-- / attachments -->
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
         <div class="after_content">
           <vb:if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
           <blockquote class="postcontent lastedited">
             <vb:if condition="$show['postedithistory']">
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
             <vb:else />
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['edit_reason']">
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
             </vb:if>
           </blockquote>
           <!-- / edit note -->
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
           <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
             {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         </div>
   
   
   
   
         </vb:if>
         <div class="cleardiv"></div>
   {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
           <vb:if condition="$post['signature']">
             <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
           </vb:if>
       </div>
     </div>
       <div class="postfoot">
         <!-- <div class="postfoot_container"> -->
         <div class="textcontrols floatcontainer">
           <span class="postcontrols">
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
             <vb:if condition="$post['editlink']">
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['replylink']">
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if>
           </span>
           <span class="postlinking">
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                               <span class="seperator">&nbsp;</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
   
   
   
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls}
             {vb:raw post.iplogged}
             <vb:if condition="$post['forwardlink']">
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
               <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputationlink']">
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
             </vb:if>
   
   
   
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']">
               &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reportlink']">
               &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
   
   
   
   
             <vb:if condition="$show['moderated']">
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['spam']">
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['deletedpost']">
               <vb:if condition="$show['managepost']">
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
               <vb:else />
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
               </vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['redcard']">
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['api_platform']">
               <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                 <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
               <vb:else />
                 <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </span>
         <!-- </div> -->
         </div>
       </div>
     <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end}
   و بعد کلمه ی additional.css رو جستجو کنید و پست کد های پست بیت قبلیتونو حذف کنید و این کد رو تهشو اضافه کنید:

   کد:
   #postlist .userinfo {
     padding-top:10px;
   }
   .username_container {
     padding:2px 0;
     text-align:center;
   }
   .username_container .username strong {
     font-size: 16pt;
     font-weight:400;
   }
   .usertitle, .rank {
     text-align:center;
   }
   .usercenter {
     padding-top:5px;
     text-align:center;
   }
   .post_field {
   background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 0%, #f6f6f6 47%, #ededed 100%); /* FF3.6+ */
   background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(47%,#f6f6f6), color-stop(100%,#ededed)); /* Chrome,Safari4+ */
   background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
   background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%); /* Opera 11.10+ */
   background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%); /* IE10+ */
   background: linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%); /* W3C */
     color: #546c7e;
       text-shadow:1px 1px 1px #000000;
     border: 1px solid #b0c4d2;
   padding: 5px 5px 5px 1px;
     margin-top: 2px;
     text-align:right;
     -webkit-border-radius: 4px;
     -moz-border-radius: 4px;
     border-radius: 4px;
       -moz-border-radius: 25px 10px / 10px 25px;
       border-radius: 25px 10px / 10px 25px;
       -webkit-border-radius: 25px 10px / 10px 25px;
     -webkit-transition : all 0.5s ease-in;
     -moz-transition : all 0.5s ease-in;
     -o-transition : all 0.5s ease-in;
     text-decoration:none;
   }
   .post_field:hover {
   background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 0%, #f6f6f6 77%, #ededed 100%); /* FF3.6+ */
   background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(47%,#f6f6f6), color-stop(100%,#ededed)); /* Chrome,Safari4+ */
   background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 77%,#ededed 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
   background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 77%,#ededed 100%); /* Opera 11.10+ */
   background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 77%,#ededed 100%); /* IE10+ */
   background: linear-gradient(top, #ffffff 0%,#f6f6f6 77%,#ededed 100%); /* W3C */
     color: #546c7e;
       text-shadow:1px 1px 1px #000000;
     border: 1px solid #b0c4d2;
   padding: 5px 5px 5px 1px;
     margin-top: 2px;
     text-align:right;
     -webkit-border-radius: 4px;
     -moz-border-radius: 4px;
     border-radius: 4px;
       -moz-border-radius: 50px 30px / 10px 25px;
       border-radius: 50px 10px / 30px 25px;
       -webkit-border-radius: 50px 30px / 10px 25px;
     -webkit-transition : all 0.5s ease-in;
     -moz-transition : all 0.5s ease-in;
     -o-transition : all 0.5s ease-in;
     text-decoration:none;
   }
   
   
   .postbit_logo{
   box-shadow:1px 0px 5px #000000;
   position:relative;
     background: url(http://up.vbiran.ir/images/avfvrfx0x3lvv7xgxn13.png) no-repeat;
     -webkit-transition: all 0.8s linear;         
     -moz-transition: all 2s linear;         
     transition: all 2s linear;
     float:left;
     left:5px;
     width:20px;
     height:21px;
     top:-1.5px;
     opacity:0.1;
     -webkit-transform:
       rotate(20deg);
       -moz-transform:
       rotate(20deg);
   
   -webkit-transition :all 0.2s ease-in;-moz-transition :all 0.2s ease-in;-o-transition :all 0.2s ease-inin;-webkit-transform:scale(1.05);-moz-transform:scale(1.05);-ms-transform:scale(1.05);-o-transform:scale(1.05);transform:scale(1.05)
   
   }
   
   .post_field:hover .postbit_logo{
   box-shadow:1px 0px 5px #000000;
     position:relative;
     background: url(http://up.vbiran.ir/images/avfvrfx0x3lvv7xgxn13.png) no-repeat;
     -webkit-transform:
       rotate(360deg);
       -moz-transform:
       rotate(360deg);
     -webkit-transition: all 0.8s linear;        
      -moz-transition: all 2s linear;         
     transition: all 2s linear;
     float:left;
     left:5px;
     width:20px;
     height:21px;
     top:-1.5px;
     opacity:1;
   -webkit-transition :all 0.2s ease-in;-moz-transition :all 0.2s ease-in;-o-transition :all 0.2s ease-inin;-webkit-transform:scale(1.05);-moz-transform:scale(1.05);-ms-transform:scale(1.05);-o-transform:scale(1.05);transform:scale(1.05)
   }
   
   .post_field strong {
     color: #4ca700;
   }
   .post_field dt {
     color: #4ca700;
     font-weight:700;
   }
   .postbody {
     border-left: 1px solid #b0c4d2;
   }
   اگر کد های اضافی توشه مشکلی نیست (من پست بیت اولیه پیش فرض قالب بود! (همونی که بگراندش سفیده نوشته هاش ***ه و کادر دورشم آبیه)
   ویرایش توسط sorathost : 2012/05/10 در ساعت 10:25 AM
 1. Top | #21
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  179
  میزان امتیاز
  26

  پیش فرض

  سلام
  من مخوام کمی سایز پست بیت زیاد کنم باید چیکار کنم

  تا جای که تونستم نمیخواستم باعث مزاهمت بشم ولی این بهم بگید لطفا

  میخوام مورد پسند : 0 بار در 0 پست و همینتور کشور درست کنم میشه کمک کنید .

  اینم آدرس من سایت من انجمن کامپيوتر مرکزي

  مشکلم حل شد مچکرم روجو شود به این
  مک راجع به بیشتر کردن پهنای پست بیت

  ویرایش توسط SpyMan : 2013/01/20 در ساعت 12:37 AM
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #22
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  00
  نوشته ها
  54
  میزان امتیاز
  11

  پیش فرض

  با سلام و تشکر از شما
  بنده ازاین پست بیت استفاده میکنم ولی اطلاعات دو تا هک را نمیدونم باید چکار کنم
  untitled87687.GIF

 4. Top | #23
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  179
  میزان امتیاز
  26

  پیش فرض

  سلام
  آدرس انجمن

 5. Top | #24
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  206
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  سلام دوستان
  من این کارو انجام دادم و فرومم به هم ریخت : ایران دیسکس
  کسی میدونه 2 فایل
  postbit.css و additional.css رو از کجا باید بیارم که مثل اولش بشه؟

  قالب من
  vbiran-movie است
  ویرایش توسط ninisalen : 2013/07/11 در ساعت 09:51 PM

 6. Top | #25
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1,4.2.2
  نوشته ها
  4,358
  میزان امتیاز
  519

  پیش فرض

  قالب رو بازنویسی کنید.

 7. Top | #26
  Cry
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  2,661
  میزان امتیاز
  324

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط ninisalen نمایش پست ها
  سلام دوستان
  من این کارو انجام دادم و فرومم به هم ریخت : ایران دیسکس
  کسی میدونه 2 فایل
  postbit.css و additional.css رو از کجا باید بیارم که مثل اولش بشه؟

  قالب من
  vbiran-movie است
  سلام . خدمت شما :

  قالب
  additional.css

  کد:
  @font-face{font-family:'BYekan';src:url('images/vbiran-movie/font/BYekan.eot?#') format('eot'),url('images/vbiran-movie/font/BYekan.woff') format('woff'),
  url('images/vbiran-movie/font/BYekan.ttf') format('truetype');}
  
  
  @font-face{font-family:'BKoodakBold';src:url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.eot?#') format('eot'),
  url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.woff') format('woff'),
  url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.ttf') format('truetype');}
  
  
  .topbar {
    background: url("images/vbiran-movie/bg-head.png") repeat-x scroll 0 0 #054274;
    height: 379px;
    margin-right: -80%;
    width: 9090px;
  }
  .log {
    background: url("images/vbiran-movie/log.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    height: 63px;
    position: absolute;
    top: -17px;
    width: 43px;
    left: 445px;
    float: right;
  }
  #pers {
    background: url("images/vbiran-movie/pers.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    float: left;
    height: 75px;
    margin: 30px 20% 0 auto;
    position: absolute;
    width: 765px;
  }
  .search {
    background: url("images/vbiran-movie/search.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    float: left;
    height: 66px;
    margin: 0px 87% 0 auto;
    position: absolute;
    width: 224px;
  }
  .slider {
     background: url("images/vbiran-movie/bg-slider.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    float: left;
    height: 137px;
    margin: 90px 59% 0 auto;
    position: absolute;
    width: 451px;
  }
  .slid {
   background: url("images/vbiran-movie/slid.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
   z-index: 100;
    float: left;
    height: 34px;
    margin: 99px 58.5% 0 auto;
    position: absolute;
    width: 72px;
  }
  #reel {
    left: -5px;
    list-style-type: none;
    position: absolute;
  }
  #reel li {
    list-style-type: none;
    position: absolute;
     top: 8px;
  }
  .sl1 {
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 128px;
  }
  .logo {
    background: url("images/vbiran-movie/logo.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    height: 131px;
    width: 387px;
    position: absolute;
    top: 80px;
    right: 50px;
  }
  .bg-menu {
    background: url("images/vbiran-movie/bg-menu.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    height: 99px;
    margin: 0 auto;
    position: absolute;
    width: 1144px;
    margin-top: 240px;
  }
  .men {
    float: left;
    height: 68px;
    margin-top: 250px;
    width: 100%;
  }
  .men1 {
    float: left;
    height: 145px;
    width: 21px;
  }
  .men2, .men1:hover {
    float: left;
    height: 70px;
    margin-right: 711px;
    margin-top: -1px;
    position: absolute;
    width: 174px;
  }
  .men2:hover {
    background: #fff;
    opacity: 0.1;
  }
  .men3, .men1:hover {
    float: left;
    height: 70px;
    margin-right: 537px;
    margin-top: -1px;
    position: absolute;
    width: 170px;
  }
  .men3:hover {
    background: #fff;
    opacity: 0.1;
  }
  .men4, .men1:hover {
    float: left;
    height: 70px;
    margin-right: 369px;
    margin-top: -1px;
    position: absolute;
    width: 168px;
  }
  .men4:hover {
    background: #fff;
    opacity: 0.1;
  }
  .men5, .men1:hover {
    float: left;
    height: 70px;
    margin-right: 204px;
    margin-top: -1px;
    position: absolute;
    width: 165px;
  }
  .men5:hover {
    background: #fff;
    opacity: 0.1;
  }
  .sl {
    background: url("images/vbiran-movie/sl.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    height: 37px;
    margin: 0 auto;
    width: 990px;
    top: 330px;
    position: absolute;
  }
  .top-wrapper {
    background: url("images/vbiran-movie/wrapper.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;
    height: 35px;
    margin: 0 auto;
  }
  .body_wrapper {
    background: url("images/vbiran-movie/bg-wrapper.jpg") repeat scroll 0 0 #ccc;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 14px;
  }
  .nav {
    background: none repeat scroll 0 0 #EEEEEE;
    border: 1px solid #CACACA;
    border-radius: 4px 4px 4px 4px;
    box-shadow: 0 3px 0 #CACACA;
    clear: both;
    color: #3E3E3E;
    font-size: 11px;
    margin-bottom: 5px;
    padding: 6px;
    text-align: right;
    text-shadow: 1px 1px #FFF5D7;
  }
  #tooltip{font-family:byekan,Tahoma;margin-top: -5px;font-size:11px;text-align:center;text-shadow:0 1px rgba( 0,0,0,.5 );line-height:1.5;color:#fff;background:#333;background:-webkit-gradient( linear,left top,left bottom,from( rgba( 0,0,0,.6 ) ),to( rgba( 0,0,0,.8 ) ) );background:-webkit-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-moz-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-ms-radial-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-o-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;-webkit-box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );-moz-box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );position:absolute;z-index:100;padding:15px}#tooltip:after{width:0;height:0;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-top-color:#333;border-top:10px solid rgba( 0,0,0,.7 );content:'';position:absolute;left:50%;bottom:-10px;margin-left:-10px}#tooltip.top:after{border-top-color:transparent;border-bottom-color:#333;border-bottom:10px solid rgba( 0,0,0,.6 );top:-20px;bottom:auto}#tooltip.left:after{left:10px;margin:0}#tooltip.right:after{right:10px;left:auto;margin:0}
  .new_fd {
    color: #FFFFFF;
    font: 12px byekan;
    text-shadow: 1px 1px #777777 !important;
  }
  .new_fb_l {
    margin-right: 760px;
    margin-top: -39px;
    position: absolute;
    color: #fff;
    font: 12px byekan;
    background: #074578;
    padding: 3px;
    border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;
    border: 1px solid #093d68;
    text-shadow: 1px 1px #000;
  }
  .forumbit_nopost:last-child .forumbit_nopost:last-child .forumrow:last-child, .forumbit_post:last-child .forumrow:last-child {
    border-bottom-left-radius: 4px;-moz-border-bottom-left-radius: 4px;-webkit-border-bottom-left-radius: 4px;-ms-border-bottom-left-radius: 4px;-o-border-bottom-left-radius: 4px;
    border-bottom-right-radius: 4px;-moz-border-bottom-right-radius: 4px;-ms-border-bottom-right-radius: 4px;-o-border-bottom-right-radius: 4px;-webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
    border-bottom: 3px solid #4d7799;
  }
  .foot-wr{
  background: url("images/vbiran-movie/foot-wr.jpg") repeat scroll 0 0 #ccc;
    height: 16px;
    width: 1023px;
  }
  .foot {
    background: url("images/vbiran-movie/foot.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;
    height: 149px;
    color: #fff;
    font: 12px byekan;margin-top: 5px;
  }
  .info {
    margin-top: 10px;
    color: #fff;
    font: 12px byekan;
    position: absolute;
    margin-right: 20px;
    background: #000;
    padding: 4px;
    border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;
  }
  .pol {
    background: none repeat scroll 0 0 #000000;
     border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;
    color: #FFFFFF;
    font: 12px byekan;
    margin-right: 500px;
    margin-top: 10px;
    padding: 4px;
    position: absolute;
  }
  .ferind {
    background: none repeat scroll 0 0 #000000;
     border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;
    color: #FFFFFF;
    font: 12px byekan;
    margin-right: 940px;
    margin-top: 10px;
    padding: 4px;
    position: absolute;
  }
  .describe {
    color: white;
    float: right;
    line-height: 18px;
    margin-right: 14px;
    margin-top: 13px;
    text-shadow: 1px 1px black;
    width: 459px;
    font: 11px tahoma;
  }
  #dli {
    background: url("images/vbiran-movie/li.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;
    height: 102px;
    width: 15px;
    position: absolute;
    margin-top: -75px;
    margin-right: 460px;
  }
  #dli2 {
    background: url("images/vbiran-movie/li.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;
    height: 102px;
    margin-right: 820px;
    margin-top: 35px;
    position: absolute;
    width: 15px;
  }
  .tamas {
    color: white;
    float: right;
    font: 11px byekan;
    margin-right: 24px;
    margin-top: 13px;
    text-shadow: 1px 1px black;
  }
  .tamas2 {
    color: white;
    float: right;
    font: 11px byekan;
    margin-right: -265px;
    margin-top: 43px;
    text-shadow: 1px 1px black;
  }
  .tabadol {
    color: #FFFFFF;
    font: 12px byekan,tahoma;
    margin-left: 5px;
    margin-right: 950px;
    margin-top: 55px;
    position: absolute;
  }
  .tabadol ul {
     margin-right: -45px;
    width: 175px;
  }
  .tabadol a {
    color: #fff;
    background: #074578;
    padding: 2px;
    border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;
    line-height: 25px;
    border: 1px solid #205581;
    box-shadow: 1px 0 7px #022d51 inset;
  }
  .tabadol a:hover {
    color: #bbb;
    text-shadow: 1px 1px #164e7d;
  }
  .username_container {
  	padding:2px 0;
  	text-align:center;
  }
  .username_container .username strong {
  	font-size: 16pt;
  	font-weight:400;
  }
  .usertitle, .rank {
  	text-align:center;
  }
  .usercenter {
  	padding-top:5px;
  	text-align:center;
  }
  .post_field strong {
    color: #074578;
  }
  .post_field dt {
    color: #074578;
    font-weight: 500;
  }
  .post_field {
    background: url("images/metro/violet_red/post.png") repeat scroll 0 0 transparent;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
   -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
   -webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
   -o-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
   -ms-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    border-style: solid;
    border-width: 1px 1px 3px 1px;
    box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
  -moz-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
  -o-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
  -webkit-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
  -ms-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
    margin-top: 2px;
    padding: 5px 3px 5px 10px;
    text-align: right;
    transition: all 0s ease-in-out 0s;
  -moz-transition: all 0s ease-in-out 0s;
  -webkit-transition: all 0s ease-in-out 0s;
  -o-transition: all 0s ease-in-out 0s;
  -ms-transition: all 0s ease-in-out 0s;
   border-color: #074578;
  }
  .post_field2 {
    background-attachment: scroll;
    background-clip: border-box;
    background-color: transparent;
    background-origin: padding-box;
    background-position: 4% 50%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 30px 30px;
    bottom: 1px;
    height: 18px;
    position: relative;
    transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -moz-transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -webkit-transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -o-transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -ms-transition: all 2s ease-in-out 0s;
    margin-left: -5px;
  }
  .post_field2:hover {
    background-attachment: scroll;
    background-clip: border-box;
    background-color: transparent;
    background-image: url("images/vbiran-movie/ds.gif");
    background-origin: padding-box;
    background-position: 4% 50%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 22px 22px;
    bottom: 1px;
    height: 18px;
    position: relative;
    transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -moz-transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -webkit-transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -o-transition: all 2s ease-in-out 0s;
  -ms-transition: all 2s ease-in-out 0s;
    margin-left: -5px;
  }
  .rank {
  background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164974039786_012345.png") repeat scroll 0 0 transparent; 
  	box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  	-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  	-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  	border: 1px solid #c8c8c8;}
  .rnk {
  background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164977118758_0post.png") repeat scroll 0 0 transparent; 
  	moz-border-radius-topright:8px;
  	-moz-border-radius-topleft:8px;
  	-webkit-border-top-right-radius:8px;
  	-webkit-border-top-left-radius:8px;
  	border-top-right-radius:8px;
  	border-top-left-radius:8px;
  	box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  	-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  	-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;
  	border: 1px solid #c8c8c8;}
  .av {
  background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164974039786_012345.png") repeat scroll 0 0 transparent;;
    border-bottom: 1px solid #D4D4D4;
    border-bottom-left-radius: 8px;
    border-bottom-right-radius: 8px;
    border-left: 1px solid #D4D4D4;
    border-right: 1px solid #D4D4D4;
   -moz-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
   -webkit-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
   -o-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
   -ms-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;
  box-shadow: 0 0 7px #DADADA;}
  .center {
    width: 1090px;
  }

  قالب postbit.css

  کد:
  @charset "UTF-8";/* CSS Document */
  
  
  /* last edited notice */
  .lastedited {
  	font-style:italic;
  	padding-top: 1em;
  	color: {vb:stylevar body_color};
  	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  /*	clear:both; */
  }
  .postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {
    float: left;
    padding-left: 10px;
    text-align: left;
    width: 50%;
  }
  .lastedited a {
  	color: {vb:stylevar body_color};
  }
  /* reputation image */
  .postbit_reputation {
  	clear: both;
  	display: block;
  	font-size: 0;
  	padding-left: 2px;
  }
  
  
  img.repimg {
    display: inline;
    margin-left: -2px;
  }
  
  
  .quickedit {
  border-top: {vb:stylevar formrow_border};
  }
  /*signature */
  .signature {
      padding-top: 1em;
  	border-top: {vb:stylevar signature_border};
      margin-top: 2em;
  }
  
  
  
  
  /*post bit*/
  .postbit, .postbitlegacy, .eventbit {
  	margin-bottom: {vb:stylevar padding};
  	display:block;
  	width: 100%;
  	clear:both;
  	position: relative;
  	float: {vb:stylevar left};
  	color: {vb:stylevar body_color};
  	border: {vb:stylevar postbit_border};
  }
  
  
  .postbit object {
  	clear:both; 
  }
  
  
  .postbit .postdetails {
  	width: 100%;
  	display:block;
  	float: {vb:stylevar left};
  }
  
  
  .postrow {
  	overflow: auto;
  }
  
  
  .postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {
    background: url("images/buttons/newbtn_middle.png") repeat-x scroll 0 0 #164e7d;
    border: 1px solid #093b64;
    clear: both;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    float: right;
    font: 12px byekan,tahoma;
    margin: -1px -1px 0;
    padding: 5px 0;
    width: 100%;
    border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;
    text-shadow: 1px 1px #000;
  }
  
  
  .postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {
        display:block;
        float:{vb:stylevar left};
        clear:{vb:stylevar right};
        width: 49%;
        margin-{vb:stylevar left}: 10px;
        font: {vb:stylevar postbithead_font};
        padding-{vb:stylevar left}: 15px;
  }
  
  
  .postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {
        background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};
  }
  
  
  .postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {
        background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.png) no-repeat center {vb:stylevar left};
  }
  
  
  .postbit .postdate .time {
  	color: {vb:stylevar postbithead_color};
  	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }
  
  
  .postbithead .postdate .time {
  	color: {vb:stylevar body_color};
  }
  
  
  .postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {
  	position: relative;
  	float: {vb:stylevar left};
  	clear: {vb:stylevar right};
  	width: 50%;
  	display:block;
  }
  .postbit .postuseravatarlink {
  	display:block; 
  	text-align: center;
  	position: relative;
  	top: 0;
  	margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};
  	float: {vb:stylevar left};
  	clear: {vb:stylevar right};
  }
  
  
  .postbit .postuseravatarlink img {
  }
  
  
  
  
  .postbit .nodecontrols .postimod{
  	top: 0;
  	position:relative;
  	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }
  
  
  .postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {
  	background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};
  	_background-image: none;
  	clear:both;
  	height: auto !important;
  	border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};
  	padding: 0.5em 0;
  	width: 100%;
  	float: {vb:stylevar left};
  }
  
  
  .postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {
  	display:inline-block;
  	height: auto !important;
  }
  .postbit .username_container {
   	float: {vb:stylevar left};
   	clear: {vb:stylevar right};
   	display:block;
   	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }
  .postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {
   	display: inline;
  }
  
  
  .postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {
  	margin-{vb:stylevar left}: 0;
  }
  
  
  .postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {
  	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  	font-weight: bold;
  }
  
  
  .postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {
  	display:inline;
  }
  .postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {
  	font-weight:normal;
  }
  
  
  .postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {
  	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  	font-weight: bold;
  	display:block;
  	clear:both;
  }
  .postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {
  	text-align: {vb:stylevar right};
  	width: 300px;
  	float: {vb:stylevar right};
  	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  }
  
  
  .postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {
  	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  	float: {vb:stylevar right};
  	width: 150px;
  }
  
  
  .postbit .userinfo_extra dl dt {
  	float:{vb:stylevar left};
  	display:block;
  	margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  }
  
  
  .postbit .userinfo_extra dl dt:after {
  	content:":";
  }
  .postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {
  	content:none;
  }
  .postbit .userinfo_extra dl dd {
  	display:block;
  }
  
  
  .postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {
  	float: {vb:stylevar left};
  	display: inline;
  }
  
  
  .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {
  	font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
  	background: transparent;
  	padding: 0;
  	display:inline-block;
  }
  
  
  .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {
  	color: {vb:stylevar link_color};
  	text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration};
  }
  
  
  .postbit .postbody {
  	clear: both;
  	color: {vb:stylevar postbit_color};
  	background: {vb:stylevar postbit_background};
  }
  
  
  .postrow blockquote ul, .postrow blockquote ol, .postrow blockquote dl {
  	margin:0 40px;
  }
  
  
  .postbit .postrow {
  	font-family: {vb:stylevar postbit_font.fontFamily};
  }
  .postbit .postrow {
  	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} 3em;
  	font: {vb:stylevar postbit_font};
  }
  .postbit hr {
  	display:none;
  }
  
  
  .postcontent {
  	word-wrap: break-word; font-family: tahoma;
  }
  
  
  
  
  .postbit .posttitle {
  	display:block;
  	padding: {vb:stylevar padding};
  	font-weight:bold;
  	font: {vb:stylevar post_title_font};
  	margin: 0;
  }
  
  
  /*postbit legacy*/
  
  
  .postbitlegacy hr, .eventbit hr {
  	display: none;
  }
  
  
  blockquote.restore hr {
  	display: block;
  }
  
  
  .postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {
  	float: {vb:stylevar left};
  	width: 100%;
  	background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};
  	_background-image: none;
  }
  
  
  .postbitlegacy .posthead .time {
  	font: {vb:stylevar postbithead_font};
  	color: {vb:stylevar postbithead_color};
  }
  
  
  .postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {
  	position: absolute;
  	color: {vb:stylevar postbithead_color};
  	{vb:stylevar right}: 0;
  	top: 0;
  	width: 50% ;
  	padding: 4px {vb:stylevar padding} 0;
  	text-align: {vb:stylevar right};
  	font: {vb:stylevar postbithead_font};
  	vertical-align: middle;
  }
  
  
  .postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {
  	color: {vb:stylevar postbithead_color};
      top: -2px;
      position:relative;
  }
  
  
  .postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {
  	position: relative;
  	top: 2px;
  	padding: 0;
  }
  
  
  .postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {
  	top: 0px;
  	position:relative;
  	margin-{vb:stylevar left}: 5px;
  }
  
  
  .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {
  	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};
  	border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};
  	background: {vb:stylevar postbit_background};
  	_background-image: none;
  	padding-bottom: 1em;
  }
  
  
  .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};
  	font: {vb:stylevar postbit_font};
  	color: {vb:stylevar postbit_color};
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo {
  	float:{vb:stylevar left};
  	position: relative;
  	width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; 
  	padding: 2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  	display:block;
      background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};
  	clear:both;
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {
  	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  	display:block;
  	clear:both;
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo .username_container {
  	margin-bottom: 8px;
  }
  
  
  
  
  .postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {
  	display: inline;
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {
  	display:block;
  	margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3} auto 0;
  	text-align:{vb:stylevar left};
  	width: auto;
  	float: {vb:stylevar left};
  	clear: both;
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img {
   	max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {
  	clear:{vb:stylevar right};
  	font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  	font-weight:bold;
  	width: auto;
  	max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};
  	word-wrap:break-word;
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {
  	padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  	display:block;
  	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  }
  
  
  .postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {
  	margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;
  	display:block;
  	float: {vb:stylevar left};
  	width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; 
  }
  .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {
  	float: {vb:stylevar left};
  	text-align: {vb:stylevar left};
  	/*color: {vb:stylevar shade_color};*/
  	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  	margin-{vb:stylevar left}: 0;
  	min-width:60px;
  	width:auto !important;
  	width:60px;
  }
  
  
  .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {
  	content: ":";
  }
  
  
  .postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {
  	content: none;
  }
  
  
  .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {
  	padding-bottom: 3px;
  }
  
  
  .postbitlegacy dl.user_rep img {
  	margin-top: {vb:stylevar padding};
  }
  
  
  .postbitlegacy .imlinks {
  	width: 100%;
  	float: {vb:stylevar left};
  }
  
  
  .postbitlegacy .imlinks img {
  	display:inline;
  }
  
  
  .postbitlegacy .title, .eventbit .title {
  	display:block;
  	padding: {vb:stylevar padding};
      padding-{vb:stylevar left}: 0;
  	font: {vb:stylevar post_title_font};
  }
  
  
  .postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {
  	display:block;
  	position: relative;
  	{vb:stylevar right}: 0;
  	float: {vb:stylevar left};
  	clear:both;
  	/*vertical-align: bottom;*/
  	background: transparent;
  	/*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/
  	font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  	width: 100%;
  }
  
  
  .postbitlegacy .postrow.has_after_content {
  	padding-bottom: 4em;
  }
  
  
  .postbitlegacy .after_content {
  	position: relative;
  	width: 100%;
  	clear:both;
  }
  
  
  .postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {
  	margin-top: 1em;
  	padding: 1em {vb:stylevar padding} 0;
  }
  
  
  .postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {
    background: none repeat scroll 0 0 #E9E9E9;
    display: block;
    font: bold 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
    margin-left: 10px;
    padding: 6px 0 4px;
    width: 100%;
    border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;-ms-border-radius: 5px;-o-border-radius: 5px;
    border-bottom: 2px solid #276598;
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {
  	padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {
  	position: absolute;
  	top: 2px;
  	{vb:stylevar left}: -1px;
  	margin-{vb:stylevar right}: 1px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {
  	border-right: {vb:stylevar postbit_foot_separator};
  	display: inline;
  	margin: 0 5px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a,
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.mobile, .postbit .postfoot .textcontrols span.mobile {
  	-moz-border-radius: 0px;
  	-webkit-border-radius: 0px;
  	border-radius: 0px;
  	padding: 0;
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  	background: {vb:stylevar postbit_control_background};
  	_background-image: none;
  	color: {vb:stylevar postbit_control_color};
  	font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  	display:inline-block;
  	/* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */
  	margin-left: 5px;
  }
  
  
  /* Text button hover images */
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {
  	padding-top: 2px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {
  	padding-top: 2px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;
      padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {
  	 background: url("http://www.vbiran.ir/images/vbiranv6/buttons/reply_40b.png") no-repeat scroll right center #E9E9E9;
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	padding-bottom:1px;
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {
  	color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};
  	background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};
  	_background-image: none;
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {
  	background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor};
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {
  	position: absolute;
  	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};
  	{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1};
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {
  	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android,
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone,
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook
   {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  }
  
  
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover {
  	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	
  }
  
  
  /*post bit deleted*/
  .postbitdeleted, .postbitignored {
  	margin-bottom: {vb:stylevar padding};
  	display:block;
  	width: 100%;
  	clear:both;
  	position: relative;
  	color: {vb:stylevar body_color};
  	border: {vb:stylevar postbit_border};
  	float: {vb:stylevar left};
  	background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};
  	_background-image: none;
  }
  
  
  .postbitdeleted hr, .postbitignored hr {
  	display: none;
  }
  
  
  .postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {
  	display:table;
  	background: {vb:stylevar postbithead_background};
  	_background-image: none;
  	border: {vb:stylevar postbithead_border};
  	height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};
  	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;
  	color: {vb:stylevar postbithead_color};
  	width: 100%;
  	margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;
  	font: {vb:stylevar postbithead_font};
  }
  
  
  .postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {
  	display:inline-block;
  	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};
  	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  	color: {vb:stylevar postbithead_color};
  	background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};
  	font: {vb:stylevar postbithead_font};
  }
  
  
  .postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {
  	color: {vb:stylevar postbithead_color};
  	font: {vb:stylevar postbithead_font};
  }
  
  
  .postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {
  	position: absolute;
  	{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  }
  
  
  .postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {
  	padding: 0;
  }
  
  
  .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  	padding: {vb:stylevar padding};
  }
  
  
  .postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {
  	display: block;
  }
  
  
  
  
  .postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {
  	display:block;
  	background: transparent;
  	position: relative;
  	clear: both;
  	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};
  	border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};
  	word-wrap: break-word;
  }
  
  
  .postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {
  	display:block;
  	float: {vb:stylevar left};
  	clear: {vb:stylevar right};
  	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  	/*font-weight:bold;*/
  }
  
  
  .postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {
  	float: {vb:stylevar left};
  	display:block;
  	position: relative;
  	top: -5px;
  }
  
  
  .postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {
  	clear:both;
  	display:block
  	width: 100%;
  }
  
  
  .postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {
  	color: {vb:stylevar link_color};
  	text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};
  }
  
  
  .postbitdeleted .title, .postbitignored .title {
  	font: {vb:stylevar post_title_font};
  }
  
  
  .postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {
  	padding: 4px 0;
  	padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  	text-align: {vb:stylevar right};
  	background: {vb:stylevar postbit_foot_background};
  	_background-image: none;
  	font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  	height: 16px;
  }
  
  
  .postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {
  	background: {vb:stylevar postbit_control_background};
  	_background-image: none;
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  	font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  }
  
  
  .postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {
  	background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};
  	_background-image: none;
  	border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  
  
  .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {
  	background-color:transparent;
  }
  
  
  .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,
  .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {
  	background-color:transparent;
  	color:inherit;
  }
  .postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {
  	color:auto;
  }
  
  
  .postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,
  .postbit.imod_highlight .userinfo,
  .postbit.imod_highlight .postbody,
  .postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,
  .postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,
  .postbitlegacy.imod_highlight .postbody,
  .postbitdeleted.imod_highlight,
  .postbitignored.imod_highlight {
  	background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};
  	color: {vb:stylevar body_color};
  }
  
  
  
  
  /* start styles for postbit_legacy */
  .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {
  	background-color:transparent;
  }
  .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,
  .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {
  	background-color:transparent;
  	color:inherit;
  }
  .postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {
  	color:auto;
  }
  /* end styles for postbit_legacy */
  
  
  img.onlinestatus_noavatar {
  	position: relative;
  	top: 5px;
  	{vb:stylevar left}: -56px;
  }
  img.onlinestatus {
  	position: relative;
  	top: 5px;
  	{vb:stylevar left}: -4px;
  }
  
  
  .postbody img.inlineimg {
  	vertical-align: bottom;
  }
  
  
  .postbody .lastedited .reason {
  	font-weight: bold;
  }
  
  
  .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {
  	width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
  	float: {vb:stylevar left};
  	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  }
  
  
  .hasad {
  	display:block;
  	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};
  }
  .postbit .posttitle, .postbitlegacy .title
  {
  	border-bottom: {vb:stylevar postbittitle_border};
  	padding-bottom: 5px;
  	margin-bottom: 5px;
  }

  کاربر مقابل از Cry بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 8. Top | #27
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  206
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط vBulletin IR نمایش پست ها
  قالب رو بازنویسی کنید.
  قربون شکل ماهت بشم خوب اگر بازنویسی بلد بودم که اینجا اعلام نمی کردم

  نقل قول نوشته اصلی توسط Cry نمایش پست ها
  سلام . خدمت شما :قالب additional.css
  کد:
  @font-face{font-family:'BYekan';src:url('images/vbiran-movie/font/BYekan.eot?#') format('eot'),url('images/vbiran-movie/font/BYekan.woff') format('woff'),url('images/vbiran-movie/font/BYekan.ttf') format('truetype');}@font-face{font-family:'BKoodakBold';src:url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.eot?#') format('eot'),url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.woff') format('woff'),url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.ttf') format('truetype');}.topbar {  background: url("images/vbiran-movie/bg-head.png") repeat-x scroll 0 0 #054274;  height: 379px;  margin-right: -80%;  width: 9090px;}.log {  background: url("images/vbiran-movie/log.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 63px;  position: absolute;  top: -17px;  width: 43px;  left: 445px;  float: right;}#pers {  background: url("images/vbiran-movie/pers.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  float: left;  height: 75px;  margin: 30px 20% 0 auto;  position: absolute;  width: 765px;}.search {  background: url("images/vbiran-movie/search.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  float: left;  height: 66px;  margin: 0px 87% 0 auto;  position: absolute;  width: 224px;}.slider {   background: url("images/vbiran-movie/bg-slider.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  float: left;  height: 137px;  margin: 90px 59% 0 auto;  position: absolute;  width: 451px;}.slid { background: url("images/vbiran-movie/slid.png") no-repeat scroll 0 0 transparent; z-index: 100;  float: left;  height: 34px;  margin: 99px 58.5% 0 auto;  position: absolute;  width: 72px;}#reel {  left: -5px;  list-style-type: none;  position: absolute;}#reel li {  list-style-type: none;  position: absolute;   top: 8px;}.sl1 {  position: relative;  text-align: left;  width: 128px;}.logo {  background: url("images/vbiran-movie/logo.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 131px;  width: 387px;  position: absolute;  top: 80px;  right: 50px;}.bg-menu {  background: url("images/vbiran-movie/bg-menu.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 99px;  margin: 0 auto;  position: absolute;  width: 1144px;  margin-top: 240px;}.men {  float: left;  height: 68px;  margin-top: 250px;  width: 100%;}.men1 {  float: left;  height: 145px;  width: 21px;}.men2, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 711px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 174px;}.men2:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.men3, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 537px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 170px;}.men3:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.men4, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 369px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 168px;}.men4:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.men5, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 204px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 165px;}.men5:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.sl {  background: url("images/vbiran-movie/sl.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 37px;  margin: 0 auto;  width: 990px;  top: 330px;  position: absolute;}.top-wrapper {  background: url("images/vbiran-movie/wrapper.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 35px;  margin: 0 auto;}.body_wrapper {  background: url("images/vbiran-movie/bg-wrapper.jpg") repeat scroll 0 0 #ccc;  margin: 0 auto;  padding: 0 14px;}.nav {  background: none repeat scroll 0 0 #EEEEEE;  border: 1px solid #CACACA;  border-radius: 4px 4px 4px 4px;  box-shadow: 0 3px 0 #CACACA;  clear: both;  color: #3E3E3E;  font-size: 11px;  margin-bottom: 5px;  padding: 6px;  text-align: right;  text-shadow: 1px 1px #FFF5D7;}#tooltip{font-family:byekan,Tahoma;margin-top: -5px;font-size:11px;text-align:center;text-shadow:0 1px rgba( 0,0,0,.5 );line-height:1.5;color:#fff;background:#333;background:-webkit-gradient( linear,left top,left bottom,from( rgba( 0,0,0,.6 ) ),to( rgba( 0,0,0,.8 ) ) );background:-webkit-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-moz-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-ms-radial-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-o-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;-webkit-box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );-moz-box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );position:absolute;z-index:100;padding:15px}#tooltip:after{width:0;height:0;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-top-color:#333;border-top:10px solid rgba( 0,0,0,.7 );content:'';position:absolute;left:50%;bottom:-10px;margin-left:-10px}#tooltip.top:after{border-top-color:transparent;border-bottom-color:#333;border-bottom:10px solid rgba( 0,0,0,.6 );top:-20px;bottom:auto}#tooltip.left:after{left:10px;margin:0}#tooltip.right:after{right:10px;left:auto;margin:0}.new_fd {  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan;  text-shadow: 1px 1px #777777 !important;}.new_fb_l {  margin-right: 760px;  margin-top: -39px;  position: absolute;  color: #fff;  font: 12px byekan;  background: #074578;  padding: 3px;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;  border: 1px solid #093d68;  text-shadow: 1px 1px #000;}.forumbit_nopost:last-child .forumbit_nopost:last-child .forumrow:last-child, .forumbit_post:last-child .forumrow:last-child {  border-bottom-left-radius: 4px;-moz-border-bottom-left-radius: 4px;-webkit-border-bottom-left-radius: 4px;-ms-border-bottom-left-radius: 4px;-o-border-bottom-left-radius: 4px;  border-bottom-right-radius: 4px;-moz-border-bottom-right-radius: 4px;-ms-border-bottom-right-radius: 4px;-o-border-bottom-right-radius: 4px;-webkit-border-bottom-right-radius: 4px;  border-bottom: 3px solid #4d7799;}.foot-wr{background: url("images/vbiran-movie/foot-wr.jpg") repeat scroll 0 0 #ccc;  height: 16px;  width: 1023px;}.foot {  background: url("images/vbiran-movie/foot.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;  height: 149px;  color: #fff;  font: 12px byekan;margin-top: 5px;}.info {  margin-top: 10px;  color: #fff;  font: 12px byekan;  position: absolute;  margin-right: 20px;  background: #000;  padding: 4px;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;}.pol {  background: none repeat scroll 0 0 #000000;   border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan;  margin-right: 500px;  margin-top: 10px;  padding: 4px;  position: absolute;}.ferind {  background: none repeat scroll 0 0 #000000;   border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan;  margin-right: 940px;  margin-top: 10px;  padding: 4px;  position: absolute;}.describe {  color: white;  float: right;  line-height: 18px;  margin-right: 14px;  margin-top: 13px;  text-shadow: 1px 1px black;  width: 459px;  font: 11px tahoma;}#dli {  background: url("images/vbiran-movie/li.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;  height: 102px;  width: 15px;  position: absolute;  margin-top: -75px;  margin-right: 460px;}#dli2 {  background: url("images/vbiran-movie/li.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;  height: 102px;  margin-right: 820px;  margin-top: 35px;  position: absolute;  width: 15px;}.tamas {  color: white;  float: right;  font: 11px byekan;  margin-right: 24px;  margin-top: 13px;  text-shadow: 1px 1px black;}.tamas2 {  color: white;  float: right;  font: 11px byekan;  margin-right: -265px;  margin-top: 43px;  text-shadow: 1px 1px black;}.tabadol {  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan,tahoma;  margin-left: 5px;  margin-right: 950px;  margin-top: 55px;  position: absolute;}.tabadol ul {   margin-right: -45px;  width: 175px;}.tabadol a {  color: #fff;  background: #074578;  padding: 2px;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;  line-height: 25px;  border: 1px solid #205581;  box-shadow: 1px 0 7px #022d51 inset;}.tabadol a:hover {  color: #bbb;  text-shadow: 1px 1px #164e7d;}.username_container {	padding:2px 0;	text-align:center;}.username_container .username strong {	font-size: 16pt;	font-weight:400;}.usertitle, .rank {	text-align:center;}.usercenter {	padding-top:5px;	text-align:center;}.post_field strong {  color: #074578;}.post_field dt {  color: #074578;  font-weight: 500;}.post_field {  background: url("images/metro/violet_red/post.png") repeat scroll 0 0 transparent;  border-radius: 5px 5px 5px 5px; -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -o-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -ms-border-radius: 5px 5px 5px 5px;  border-style: solid;  border-width: 1px 1px 3px 1px;  box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-moz-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-o-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-webkit-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-ms-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;  margin-top: 2px;  padding: 5px 3px 5px 10px;  text-align: right;  transition: all 0s ease-in-out 0s;-moz-transition: all 0s ease-in-out 0s;-webkit-transition: all 0s ease-in-out 0s;-o-transition: all 0s ease-in-out 0s;-ms-transition: all 0s ease-in-out 0s; border-color: #074578;}.post_field2 {  background-attachment: scroll;  background-clip: border-box;  background-color: transparent;  background-origin: padding-box;  background-position: 4% 50%;  background-repeat: no-repeat;  background-size: 30px 30px;  bottom: 1px;  height: 18px;  position: relative;  transition: all 2s ease-in-out 0s;-moz-transition: all 2s ease-in-out 0s;-webkit-transition: all 2s ease-in-out 0s;-o-transition: all 2s ease-in-out 0s;-ms-transition: all 2s ease-in-out 0s;  margin-left: -5px;}.post_field2:hover {  background-attachment: scroll;  background-clip: border-box;  background-color: transparent;  background-image: url("images/vbiran-movie/ds.gif");  background-origin: padding-box;  background-position: 4% 50%;  background-repeat: no-repeat;  background-size: 22px 22px;  bottom: 1px;  height: 18px;  position: relative;  transition: all 2s ease-in-out 0s;-moz-transition: all 2s ease-in-out 0s;-webkit-transition: all 2s ease-in-out 0s;-o-transition: all 2s ease-in-out 0s;-ms-transition: all 2s ease-in-out 0s;  margin-left: -5px;}.rank {background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164974039786_012345.png") repeat scroll 0 0 transparent; 	box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	border: 1px solid #c8c8c8;}.rnk {background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164977118758_0post.png") repeat scroll 0 0 transparent; 	moz-border-radius-topright:8px;	-moz-border-radius-topleft:8px;	-webkit-border-top-right-radius:8px;	-webkit-border-top-left-radius:8px;	border-top-right-radius:8px;	border-top-left-radius:8px;	box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	border: 1px solid #c8c8c8;}.av {background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164974039786_012345.png") repeat scroll 0 0 transparent;;  border-bottom: 1px solid #D4D4D4;  border-bottom-left-radius: 8px;  border-bottom-right-radius: 8px;  border-left: 1px solid #D4D4D4;  border-right: 1px solid #D4D4D4; -moz-box-shadow: 0 0 7px #DADADA; -webkit-box-shadow: 0 0 7px #DADADA; -o-box-shadow: 0 0 7px #DADADA; -ms-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;box-shadow: 0 0 7px #DADADA;}.center {  width: 1090px;}
  قالب postbit.css
  کد:
  @charset "UTF-8";/* CSS Document *//* last edited notice */.lastedited {	font-style:italic;	padding-top: 1em;	color: {vb:stylevar body_color};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};/*	clear:both; */}.postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {  float: left;  padding-left: 10px;  text-align: left;  width: 50%;}.lastedited a {	color: {vb:stylevar body_color};}/* reputation image */.postbit_reputation {	clear: both;	display: block;	font-size: 0;	padding-left: 2px;}img.repimg {  display: inline;  margin-left: -2px;}.quickedit {border-top: {vb:stylevar formrow_border};}/*signature */.signature {    padding-top: 1em;	border-top: {vb:stylevar signature_border};    margin-top: 2em;}/*post bit*/.postbit, .postbitlegacy, .eventbit {	margin-bottom: {vb:stylevar padding};	display:block;	width: 100%;	clear:both;	position: relative;	float: {vb:stylevar left};	color: {vb:stylevar body_color};	border: {vb:stylevar postbit_border};}.postbit object {	clear:both; }.postbit .postdetails {	width: 100%;	display:block;	float: {vb:stylevar left};}.postrow {	overflow: auto;}.postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {  background: url("images/buttons/newbtn_middle.png") repeat-x scroll 0 0 #164e7d;  border: 1px solid #093b64;  clear: both;  color: #FFFFFF;  display: block;  float: right;  font: 12px byekan,tahoma;  margin: -1px -1px 0;  padding: 5px 0;  width: 100%;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;  text-shadow: 1px 1px #000;}.postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {      display:block;      float:{vb:stylevar left};      clear:{vb:stylevar right};      width: 49%;      margin-{vb:stylevar left}: 10px;      font: {vb:stylevar postbithead_font};      padding-{vb:stylevar left}: 15px;}.postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {      background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};}.postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {      background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.png) no-repeat center {vb:stylevar left};}.postbit .postdate .time {	color: {vb:stylevar postbithead_color};	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbithead .postdate .time {	color: {vb:stylevar body_color};}.postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {	position: relative;	float: {vb:stylevar left};	clear: {vb:stylevar right};	width: 50%;	display:block;}.postbit .postuseravatarlink {	display:block; 	text-align: center;	position: relative;	top: 0;	margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};	float: {vb:stylevar left};	clear: {vb:stylevar right};}.postbit .postuseravatarlink img {}.postbit .nodecontrols .postimod{	top: 0;	position:relative;	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {	background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};	_background-image: none;	clear:both;	height: auto !important;	border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};	padding: 0.5em 0;	width: 100%;	float: {vb:stylevar left};}.postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {	display:inline-block;	height: auto !important;}.postbit .username_container { 	float: {vb:stylevar left}; 	clear: {vb:stylevar right}; 	display:block; 	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction { 	display: inline;}.postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {	margin-{vb:stylevar left}: 0;}.postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};	font-weight: bold;}.postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {	display:inline;}.postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {	font-weight:normal;}.postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};	font-weight: bold;	display:block;	clear:both;}.postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {	text-align: {vb:stylevar right};	width: 300px;	float: {vb:stylevar right};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}.postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	float: {vb:stylevar right};	width: 150px;}.postbit .userinfo_extra dl dt {	float:{vb:stylevar left};	display:block;	margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}.postbit .userinfo_extra dl dt:after {	content:":";}.postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {	content:none;}.postbit .userinfo_extra dl dd {	display:block;}.postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {	float: {vb:stylevar left};	display: inline;}.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {	font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};	background: transparent;	padding: 0;	display:inline-block;}.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {	color: {vb:stylevar link_color};	text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration};}.postbit .postbody {	clear: both;	color: {vb:stylevar postbit_color};	background: {vb:stylevar postbit_background};}.postrow blockquote ul, .postrow blockquote ol, .postrow blockquote dl {	margin:0 40px;}.postbit .postrow {	font-family: {vb:stylevar postbit_font.fontFamily};}.postbit .postrow {	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} 3em;	font: {vb:stylevar postbit_font};}.postbit hr {	display:none;}.postcontent {	word-wrap: break-word; font-family: tahoma;}.postbit .posttitle {	display:block;	padding: {vb:stylevar padding};	font-weight:bold;	font: {vb:stylevar post_title_font};	margin: 0;}/*postbit legacy*/.postbitlegacy hr, .eventbit hr {	display: none;}blockquote.restore hr {	display: block;}.postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {	float: {vb:stylevar left};	width: 100%;	background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};	_background-image: none;}.postbitlegacy .posthead .time {	font: {vb:stylevar postbithead_font};	color: {vb:stylevar postbithead_color};}.postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {	position: absolute;	color: {vb:stylevar postbithead_color};	{vb:stylevar right}: 0;	top: 0;	width: 50% ;	padding: 4px {vb:stylevar padding} 0;	text-align: {vb:stylevar right};	font: {vb:stylevar postbithead_font};	vertical-align: middle;}.postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {	color: {vb:stylevar postbithead_color};    top: -2px;    position:relative;}.postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {	position: relative;	top: 2px;	padding: 0;}.postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {	top: 0px;	position:relative;	margin-{vb:stylevar left}: 5px;}.postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};	border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};	background: {vb:stylevar postbit_background};	_background-image: none;	padding-bottom: 1em;}.postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};	font: {vb:stylevar postbit_font};	color: {vb:stylevar postbit_color};}.postbitlegacy .userinfo {	float:{vb:stylevar left};	position: relative;	width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; 	padding: 2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};	display:block;    background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};	clear:both;}.postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};	display:block;	clear:both;}.postbitlegacy .userinfo .username_container {	margin-bottom: 8px;}.postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {	display: inline;}.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {	display:block;	margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3} auto 0;	text-align:{vb:stylevar left};	width: auto;	float: {vb:stylevar left};	clear: both;}.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img { 	max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2}};}.postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {	clear:{vb:stylevar right};	font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};	font-weight:bold;	width: auto;	max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};	word-wrap:break-word;}.postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {	padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};	display:block;	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};}.postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {	margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;	display:block;	float: {vb:stylevar left};	width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; }.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {	float: {vb:stylevar left};	text-align: {vb:stylevar left};	/*color: {vb:stylevar shade_color};*/	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	margin-{vb:stylevar left}: 0;	min-width:60px;	width:auto !important;	width:60px;}.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {	content: ":";}.postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {	content: none;}.postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {	padding-bottom: 3px;}.postbitlegacy dl.user_rep img {	margin-top: {vb:stylevar padding};}.postbitlegacy .imlinks {	width: 100%;	float: {vb:stylevar left};}.postbitlegacy .imlinks img {	display:inline;}.postbitlegacy .title, .eventbit .title {	display:block;	padding: {vb:stylevar padding};    padding-{vb:stylevar left}: 0;	font: {vb:stylevar post_title_font};}.postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {	display:block;	position: relative;	{vb:stylevar right}: 0;	float: {vb:stylevar left};	clear:both;	/*vertical-align: bottom;*/	background: transparent;	/*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/	font: {vb:stylevar postbit_control_font};	width: 100%;}.postbitlegacy .postrow.has_after_content {	padding-bottom: 4em;}.postbitlegacy .after_content {	position: relative;	width: 100%;	clear:both;}.postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {	margin-top: 1em;	padding: 1em {vb:stylevar padding} 0;}.postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {  background: none repeat scroll 0 0 #E9E9E9;  display: block;  font: bold 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;  margin-left: 10px;  padding: 6px 0 4px;  width: 100%;  border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;-ms-border-radius: 5px;-o-border-radius: 5px;  border-bottom: 2px solid #276598;}.postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {	padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {	position: absolute;	top: 2px;	{vb:stylevar left}: -1px;	margin-{vb:stylevar right}: 1px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {	border-right: {vb:stylevar postbit_foot_separator};	display: inline;	margin: 0 5px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a,.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.mobile, .postbit .postfoot .textcontrols span.mobile {	-moz-border-radius: 0px;	-webkit-border-radius: 0px;	border-radius: 0px;	padding: 0;	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};	background: {vb:stylevar postbit_control_background};	_background-image: none;	color: {vb:stylevar postbit_control_color};	font: {vb:stylevar postbit_control_font};	display:inline-block;	/* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */	margin-left: 5px;}/* Text button hover images */.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {	padding-top: 2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {	padding-top: 2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {	 background: url("http://www.vbiran.ir/images/vbiranv6/buttons/reply_40b.png") no-repeat scroll right center #E9E9E9;	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	padding-bottom:1px;	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {	background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {	background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {	color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};	background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};	_background-image: none;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {	background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {	position: absolute;	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};	{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android,.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone,.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}/*post bit deleted*/.postbitdeleted, .postbitignored {	margin-bottom: {vb:stylevar padding};	display:block;	width: 100%;	clear:both;	position: relative;	color: {vb:stylevar body_color};	border: {vb:stylevar postbit_border};	float: {vb:stylevar left};	background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};	_background-image: none;}.postbitdeleted hr, .postbitignored hr {	display: none;}.postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {	display:table;	background: {vb:stylevar postbithead_background};	_background-image: none;	border: {vb:stylevar postbithead_border};	height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;	color: {vb:stylevar postbithead_color};	width: 100%;	margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;	font: {vb:stylevar postbithead_font};}.postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {	display:inline-block;	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};	color: {vb:stylevar postbithead_color};	background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};	font: {vb:stylevar postbithead_font};}.postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {	color: {vb:stylevar postbithead_color};	font: {vb:stylevar postbithead_font};}.postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {	position: absolute;	{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}.postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {	padding: 0;}.postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {	padding: {vb:stylevar padding};}.postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {	display: block;}.postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {	display:block;	background: transparent;	position: relative;	clear: both;	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};	border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};	word-wrap: break-word;}.postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {	display:block;	float: {vb:stylevar left};	clear: {vb:stylevar right};	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};	/*font-weight:bold;*/}.postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {	float: {vb:stylevar left};	display:block;	position: relative;	top: -5px;}.postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {	clear:both;	display:block	width: 100%;}.postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {	color: {vb:stylevar link_color};	text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};}.postbitdeleted .title, .postbitignored .title {	font: {vb:stylevar post_title_font};}.postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {	padding: 4px 0;	padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	text-align: {vb:stylevar right};	background: {vb:stylevar postbit_foot_background};	_background-image: none;	font: {vb:stylevar postbit_control_font};	height: 16px;}.postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {	background: {vb:stylevar postbit_control_background};	_background-image: none;	border: {vb:stylevar postbit_control_border};	font: {vb:stylevar postbit_control_font};}.postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {	background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};	_background-image: none;	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {	background-color:transparent;}.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {	background-color:transparent;	color:inherit;}.postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {	color:auto;}.postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,.postbit.imod_highlight .userinfo,.postbit.imod_highlight .postbody,.postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,.postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,.postbitlegacy.imod_highlight .postbody,.postbitdeleted.imod_highlight,.postbitignored.imod_highlight {	background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};	color: {vb:stylevar body_color};}/* start styles for postbit_legacy */.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {	background-color:transparent;}.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {	background-color:transparent;	color:inherit;}.postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {	color:auto;}/* end styles for postbit_legacy */img.onlinestatus_noavatar {	position: relative;	top: 5px;	{vb:stylevar left}: -56px;}img.onlinestatus {	position: relative;	top: 5px;	{vb:stylevar left}: -4px;}.postbody img.inlineimg {	vertical-align: bottom;}.postbody .lastedited .reason {	font-weight: bold;}.postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {	width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};	float: {vb:stylevar left};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}.hasad {	display:block;	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};}.postbit .posttitle, .postbitlegacy .title{	border-bottom: {vb:stylevar postbittitle_border};	padding-bottom: 5px;	margin-bottom: 5px;}
  دوست عزیز دستت درد نکنه با کدهایی که شما گذاشتید مشکلم حل شد ، مرسی برام وقت گذاشتیموفق باشید

  نقل قول نوشته اصلی توسط Cry نمایش پست ها
  سلام . خدمت شما :قالب additional.css
  کد:
  @font-face{font-family:'BYekan';src:url('images/vbiran-movie/font/BYekan.eot?#') format('eot'),url('images/vbiran-movie/font/BYekan.woff') format('woff'),url('images/vbiran-movie/font/BYekan.ttf') format('truetype');}@font-face{font-family:'BKoodakBold';src:url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.eot?#') format('eot'),url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.woff') format('woff'),url('images/vbiran-movie/font/BKoodakBold.ttf') format('truetype');}.topbar {  background: url("images/vbiran-movie/bg-head.png") repeat-x scroll 0 0 #054274;  height: 379px;  margin-right: -80%;  width: 9090px;}.log {  background: url("images/vbiran-movie/log.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 63px;  position: absolute;  top: -17px;  width: 43px;  left: 445px;  float: right;}#pers {  background: url("images/vbiran-movie/pers.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  float: left;  height: 75px;  margin: 30px 20% 0 auto;  position: absolute;  width: 765px;}.search {  background: url("images/vbiran-movie/search.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  float: left;  height: 66px;  margin: 0px 87% 0 auto;  position: absolute;  width: 224px;}.slider {   background: url("images/vbiran-movie/bg-slider.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  float: left;  height: 137px;  margin: 90px 59% 0 auto;  position: absolute;  width: 451px;}.slid { background: url("images/vbiran-movie/slid.png") no-repeat scroll 0 0 transparent; z-index: 100;  float: left;  height: 34px;  margin: 99px 58.5% 0 auto;  position: absolute;  width: 72px;}#reel {  left: -5px;  list-style-type: none;  position: absolute;}#reel li {  list-style-type: none;  position: absolute;   top: 8px;}.sl1 {  position: relative;  text-align: left;  width: 128px;}.logo {  background: url("images/vbiran-movie/logo.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 131px;  width: 387px;  position: absolute;  top: 80px;  right: 50px;}.bg-menu {  background: url("images/vbiran-movie/bg-menu.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 99px;  margin: 0 auto;  position: absolute;  width: 1144px;  margin-top: 240px;}.men {  float: left;  height: 68px;  margin-top: 250px;  width: 100%;}.men1 {  float: left;  height: 145px;  width: 21px;}.men2, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 711px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 174px;}.men2:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.men3, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 537px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 170px;}.men3:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.men4, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 369px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 168px;}.men4:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.men5, .men1:hover {  float: left;  height: 70px;  margin-right: 204px;  margin-top: -1px;  position: absolute;  width: 165px;}.men5:hover {  background: #fff;  opacity: 0.1;}.sl {  background: url("images/vbiran-movie/sl.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 37px;  margin: 0 auto;  width: 990px;  top: 330px;  position: absolute;}.top-wrapper {  background: url("images/vbiran-movie/wrapper.jpg") no-repeat scroll 0 0 transparent;  height: 35px;  margin: 0 auto;}.body_wrapper {  background: url("images/vbiran-movie/bg-wrapper.jpg") repeat scroll 0 0 #ccc;  margin: 0 auto;  padding: 0 14px;}.nav {  background: none repeat scroll 0 0 #EEEEEE;  border: 1px solid #CACACA;  border-radius: 4px 4px 4px 4px;  box-shadow: 0 3px 0 #CACACA;  clear: both;  color: #3E3E3E;  font-size: 11px;  margin-bottom: 5px;  padding: 6px;  text-align: right;  text-shadow: 1px 1px #FFF5D7;}#tooltip{font-family:byekan,Tahoma;margin-top: -5px;font-size:11px;text-align:center;text-shadow:0 1px rgba( 0,0,0,.5 );line-height:1.5;color:#fff;background:#333;background:-webkit-gradient( linear,left top,left bottom,from( rgba( 0,0,0,.6 ) ),to( rgba( 0,0,0,.8 ) ) );background:-webkit-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-moz-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-ms-radial-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:-o-linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );background:linear-gradient( top,rgba( 0,0,0,.6 ),rgba( 0,0,0,.8 ) );-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;-webkit-box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );-moz-box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );box-shadow:0 3px 5px rgba( 0,0,0,.3 );position:absolute;z-index:100;padding:15px}#tooltip:after{width:0;height:0;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-top-color:#333;border-top:10px solid rgba( 0,0,0,.7 );content:'';position:absolute;left:50%;bottom:-10px;margin-left:-10px}#tooltip.top:after{border-top-color:transparent;border-bottom-color:#333;border-bottom:10px solid rgba( 0,0,0,.6 );top:-20px;bottom:auto}#tooltip.left:after{left:10px;margin:0}#tooltip.right:after{right:10px;left:auto;margin:0}.new_fd {  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan;  text-shadow: 1px 1px #777777 !important;}.new_fb_l {  margin-right: 760px;  margin-top: -39px;  position: absolute;  color: #fff;  font: 12px byekan;  background: #074578;  padding: 3px;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;  border: 1px solid #093d68;  text-shadow: 1px 1px #000;}.forumbit_nopost:last-child .forumbit_nopost:last-child .forumrow:last-child, .forumbit_post:last-child .forumrow:last-child {  border-bottom-left-radius: 4px;-moz-border-bottom-left-radius: 4px;-webkit-border-bottom-left-radius: 4px;-ms-border-bottom-left-radius: 4px;-o-border-bottom-left-radius: 4px;  border-bottom-right-radius: 4px;-moz-border-bottom-right-radius: 4px;-ms-border-bottom-right-radius: 4px;-o-border-bottom-right-radius: 4px;-webkit-border-bottom-right-radius: 4px;  border-bottom: 3px solid #4d7799;}.foot-wr{background: url("images/vbiran-movie/foot-wr.jpg") repeat scroll 0 0 #ccc;  height: 16px;  width: 1023px;}.foot {  background: url("images/vbiran-movie/foot.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;  height: 149px;  color: #fff;  font: 12px byekan;margin-top: 5px;}.info {  margin-top: 10px;  color: #fff;  font: 12px byekan;  position: absolute;  margin-right: 20px;  background: #000;  padding: 4px;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;}.pol {  background: none repeat scroll 0 0 #000000;   border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan;  margin-right: 500px;  margin-top: 10px;  padding: 4px;  position: absolute;}.ferind {  background: none repeat scroll 0 0 #000000;   border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan;  margin-right: 940px;  margin-top: 10px;  padding: 4px;  position: absolute;}.describe {  color: white;  float: right;  line-height: 18px;  margin-right: 14px;  margin-top: 13px;  text-shadow: 1px 1px black;  width: 459px;  font: 11px tahoma;}#dli {  background: url("images/vbiran-movie/li.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;  height: 102px;  width: 15px;  position: absolute;  margin-top: -75px;  margin-right: 460px;}#dli2 {  background: url("images/vbiran-movie/li.jpg") repeat scroll 0 0 #CCCCCC;  height: 102px;  margin-right: 820px;  margin-top: 35px;  position: absolute;  width: 15px;}.tamas {  color: white;  float: right;  font: 11px byekan;  margin-right: 24px;  margin-top: 13px;  text-shadow: 1px 1px black;}.tamas2 {  color: white;  float: right;  font: 11px byekan;  margin-right: -265px;  margin-top: 43px;  text-shadow: 1px 1px black;}.tabadol {  color: #FFFFFF;  font: 12px byekan,tahoma;  margin-left: 5px;  margin-right: 950px;  margin-top: 55px;  position: absolute;}.tabadol ul {   margin-right: -45px;  width: 175px;}.tabadol a {  color: #fff;  background: #074578;  padding: 2px;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;  line-height: 25px;  border: 1px solid #205581;  box-shadow: 1px 0 7px #022d51 inset;}.tabadol a:hover {  color: #bbb;  text-shadow: 1px 1px #164e7d;}.username_container {	padding:2px 0;	text-align:center;}.username_container .username strong {	font-size: 16pt;	font-weight:400;}.usertitle, .rank {	text-align:center;}.usercenter {	padding-top:5px;	text-align:center;}.post_field strong {  color: #074578;}.post_field dt {  color: #074578;  font-weight: 500;}.post_field {  background: url("images/metro/violet_red/post.png") repeat scroll 0 0 transparent;  border-radius: 5px 5px 5px 5px; -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -o-border-radius: 5px 5px 5px 5px; -ms-border-radius: 5px 5px 5px 5px;  border-style: solid;  border-width: 1px 1px 3px 1px;  box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-moz-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-o-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-webkit-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;-ms-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;  margin-top: 2px;  padding: 5px 3px 5px 10px;  text-align: right;  transition: all 0s ease-in-out 0s;-moz-transition: all 0s ease-in-out 0s;-webkit-transition: all 0s ease-in-out 0s;-o-transition: all 0s ease-in-out 0s;-ms-transition: all 0s ease-in-out 0s; border-color: #074578;}.post_field2 {  background-attachment: scroll;  background-clip: border-box;  background-color: transparent;  background-origin: padding-box;  background-position: 4% 50%;  background-repeat: no-repeat;  background-size: 30px 30px;  bottom: 1px;  height: 18px;  position: relative;  transition: all 2s ease-in-out 0s;-moz-transition: all 2s ease-in-out 0s;-webkit-transition: all 2s ease-in-out 0s;-o-transition: all 2s ease-in-out 0s;-ms-transition: all 2s ease-in-out 0s;  margin-left: -5px;}.post_field2:hover {  background-attachment: scroll;  background-clip: border-box;  background-color: transparent;  background-image: url("images/vbiran-movie/ds.gif");  background-origin: padding-box;  background-position: 4% 50%;  background-repeat: no-repeat;  background-size: 22px 22px;  bottom: 1px;  height: 18px;  position: relative;  transition: all 2s ease-in-out 0s;-moz-transition: all 2s ease-in-out 0s;-webkit-transition: all 2s ease-in-out 0s;-o-transition: all 2s ease-in-out 0s;-ms-transition: all 2s ease-in-out 0s;  margin-left: -5px;}.rank {background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164974039786_012345.png") repeat scroll 0 0 transparent; 	box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	border: 1px solid #c8c8c8;}.rnk {background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164977118758_0post.png") repeat scroll 0 0 transparent; 	moz-border-radius-topright:8px;	-moz-border-radius-topleft:8px;	-webkit-border-top-right-radius:8px;	-webkit-border-top-left-radius:8px;	border-top-right-radius:8px;	border-top-left-radius:8px;	box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-moz-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	-webkit-box-shadow:#dadada 0 0 7px;	border: 1px solid #c8c8c8;}.av {background: url("http://up.vbiran.ir/uploads/136164974039786_012345.png") repeat scroll 0 0 transparent;;  border-bottom: 1px solid #D4D4D4;  border-bottom-left-radius: 8px;  border-bottom-right-radius: 8px;  border-left: 1px solid #D4D4D4;  border-right: 1px solid #D4D4D4; -moz-box-shadow: 0 0 7px #DADADA; -webkit-box-shadow: 0 0 7px #DADADA; -o-box-shadow: 0 0 7px #DADADA; -ms-box-shadow: 0 0 7px #DADADA;box-shadow: 0 0 7px #DADADA;}.center {  width: 1090px;}
  قالب postbit.css
  کد:
  @charset "UTF-8";/* CSS Document *//* last edited notice */.lastedited {	font-style:italic;	padding-top: 1em;	color: {vb:stylevar body_color};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};/*	clear:both; */}.postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {  float: left;  padding-left: 10px;  text-align: left;  width: 50%;}.lastedited a {	color: {vb:stylevar body_color};}/* reputation image */.postbit_reputation {	clear: both;	display: block;	font-size: 0;	padding-left: 2px;}img.repimg {  display: inline;  margin-left: -2px;}.quickedit {border-top: {vb:stylevar formrow_border};}/*signature */.signature {    padding-top: 1em;	border-top: {vb:stylevar signature_border};    margin-top: 2em;}/*post bit*/.postbit, .postbitlegacy, .eventbit {	margin-bottom: {vb:stylevar padding};	display:block;	width: 100%;	clear:both;	position: relative;	float: {vb:stylevar left};	color: {vb:stylevar body_color};	border: {vb:stylevar postbit_border};}.postbit object {	clear:both; }.postbit .postdetails {	width: 100%;	display:block;	float: {vb:stylevar left};}.postrow {	overflow: auto;}.postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {  background: url("images/buttons/newbtn_middle.png") repeat-x scroll 0 0 #164e7d;  border: 1px solid #093b64;  clear: both;  color: #FFFFFF;  display: block;  float: right;  font: 12px byekan,tahoma;  margin: -1px -1px 0;  padding: 5px 0;  width: 100%;  border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-o-border-radius: 4px;-ms-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;  text-shadow: 1px 1px #000;}.postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {      display:block;      float:{vb:stylevar left};      clear:{vb:stylevar right};      width: 49%;      margin-{vb:stylevar left}: 10px;      font: {vb:stylevar postbithead_font};      padding-{vb:stylevar left}: 15px;}.postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {      background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};}.postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {      background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.png) no-repeat center {vb:stylevar left};}.postbit .postdate .time {	color: {vb:stylevar postbithead_color};	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbithead .postdate .time {	color: {vb:stylevar body_color};}.postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {	position: relative;	float: {vb:stylevar left};	clear: {vb:stylevar right};	width: 50%;	display:block;}.postbit .postuseravatarlink {	display:block; 	text-align: center;	position: relative;	top: 0;	margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};	float: {vb:stylevar left};	clear: {vb:stylevar right};}.postbit .postuseravatarlink img {}.postbit .nodecontrols .postimod{	top: 0;	position:relative;	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {	background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};	_background-image: none;	clear:both;	height: auto !important;	border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};	padding: 0.5em 0;	width: 100%;	float: {vb:stylevar left};}.postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {	display:inline-block;	height: auto !important;}.postbit .username_container { 	float: {vb:stylevar left}; 	clear: {vb:stylevar right}; 	display:block; 	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};}.postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction { 	display: inline;}.postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {	margin-{vb:stylevar left}: 0;}.postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};	font-weight: bold;}.postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {	display:inline;}.postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {	font-weight:normal;}.postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};	font-weight: bold;	display:block;	clear:both;}.postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {	text-align: {vb:stylevar right};	width: 300px;	float: {vb:stylevar right};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}.postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	float: {vb:stylevar right};	width: 150px;}.postbit .userinfo_extra dl dt {	float:{vb:stylevar left};	display:block;	margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}.postbit .userinfo_extra dl dt:after {	content:":";}.postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {	content:none;}.postbit .userinfo_extra dl dd {	display:block;}.postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {	float: {vb:stylevar left};	display: inline;}.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {	font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};	background: transparent;	padding: 0;	display:inline-block;}.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {	color: {vb:stylevar link_color};	text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration};}.postbit .postbody {	clear: both;	color: {vb:stylevar postbit_color};	background: {vb:stylevar postbit_background};}.postrow blockquote ul, .postrow blockquote ol, .postrow blockquote dl {	margin:0 40px;}.postbit .postrow {	font-family: {vb:stylevar postbit_font.fontFamily};}.postbit .postrow {	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} 3em;	font: {vb:stylevar postbit_font};}.postbit hr {	display:none;}.postcontent {	word-wrap: break-word; font-family: tahoma;}.postbit .posttitle {	display:block;	padding: {vb:stylevar padding};	font-weight:bold;	font: {vb:stylevar post_title_font};	margin: 0;}/*postbit legacy*/.postbitlegacy hr, .eventbit hr {	display: none;}blockquote.restore hr {	display: block;}.postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {	float: {vb:stylevar left};	width: 100%;	background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};	_background-image: none;}.postbitlegacy .posthead .time {	font: {vb:stylevar postbithead_font};	color: {vb:stylevar postbithead_color};}.postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {	position: absolute;	color: {vb:stylevar postbithead_color};	{vb:stylevar right}: 0;	top: 0;	width: 50% ;	padding: 4px {vb:stylevar padding} 0;	text-align: {vb:stylevar right};	font: {vb:stylevar postbithead_font};	vertical-align: middle;}.postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {	color: {vb:stylevar postbithead_color};    top: -2px;    position:relative;}.postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {	position: relative;	top: 2px;	padding: 0;}.postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {	top: 0px;	position:relative;	margin-{vb:stylevar left}: 5px;}.postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};	border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};	background: {vb:stylevar postbit_background};	_background-image: none;	padding-bottom: 1em;}.postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};	font: {vb:stylevar postbit_font};	color: {vb:stylevar postbit_color};}.postbitlegacy .userinfo {	float:{vb:stylevar left};	position: relative;	width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; 	padding: 2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};	display:block;    background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};	clear:both;}.postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};	display:block;	clear:both;}.postbitlegacy .userinfo .username_container {	margin-bottom: 8px;}.postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {	display: inline;}.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {	display:block;	margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3} auto 0;	text-align:{vb:stylevar left};	width: auto;	float: {vb:stylevar left};	clear: both;}.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img { 	max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2}};}.postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {	clear:{vb:stylevar right};	font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};	font-weight:bold;	width: auto;	max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};	word-wrap:break-word;}.postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {	padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};	display:block;	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};}.postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {	margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;	display:block;	float: {vb:stylevar left};	width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; }.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {	float: {vb:stylevar left};	text-align: {vb:stylevar left};	/*color: {vb:stylevar shade_color};*/	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	margin-{vb:stylevar left}: 0;	min-width:60px;	width:auto !important;	width:60px;}.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {	content: ":";}.postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {	content: none;}.postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {	padding-bottom: 3px;}.postbitlegacy dl.user_rep img {	margin-top: {vb:stylevar padding};}.postbitlegacy .imlinks {	width: 100%;	float: {vb:stylevar left};}.postbitlegacy .imlinks img {	display:inline;}.postbitlegacy .title, .eventbit .title {	display:block;	padding: {vb:stylevar padding};    padding-{vb:stylevar left}: 0;	font: {vb:stylevar post_title_font};}.postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {	display:block;	position: relative;	{vb:stylevar right}: 0;	float: {vb:stylevar left};	clear:both;	/*vertical-align: bottom;*/	background: transparent;	/*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/	font: {vb:stylevar postbit_control_font};	width: 100%;}.postbitlegacy .postrow.has_after_content {	padding-bottom: 4em;}.postbitlegacy .after_content {	position: relative;	width: 100%;	clear:both;}.postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {	margin-top: 1em;	padding: 1em {vb:stylevar padding} 0;}.postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {  background: none repeat scroll 0 0 #E9E9E9;  display: block;  font: bold 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;  margin-left: 10px;  padding: 6px 0 4px;  width: 100%;  border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;-ms-border-radius: 5px;-o-border-radius: 5px;  border-bottom: 2px solid #276598;}.postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {	padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {	position: absolute;	top: 2px;	{vb:stylevar left}: -1px;	margin-{vb:stylevar right}: 1px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {	border-right: {vb:stylevar postbit_foot_separator};	display: inline;	margin: 0 5px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a,.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.mobile, .postbit .postfoot .textcontrols span.mobile {	-moz-border-radius: 0px;	-webkit-border-radius: 0px;	border-radius: 0px;	padding: 0;	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};	background: {vb:stylevar postbit_control_background};	_background-image: none;	color: {vb:stylevar postbit_control_color};	font: {vb:stylevar postbit_control_font};	display:inline-block;	/* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */	margin-left: 5px;}/* Text button hover images */.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {	padding-top: 2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {	padding-top: 2px;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {	 background: url("http://www.vbiran.ir/images/vbiranv6/buttons/reply_40b.png") no-repeat scroll right center #E9E9E9;	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	padding-bottom:1px;	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {	background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {	background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {	color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};	background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};	_background-image: none;}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {	background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {	position: absolute;	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};	{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android,.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone,.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};	padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};}.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover {	background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};	}/*post bit deleted*/.postbitdeleted, .postbitignored {	margin-bottom: {vb:stylevar padding};	display:block;	width: 100%;	clear:both;	position: relative;	color: {vb:stylevar body_color};	border: {vb:stylevar postbit_border};	float: {vb:stylevar left};	background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};	_background-image: none;}.postbitdeleted hr, .postbitignored hr {	display: none;}.postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {	display:table;	background: {vb:stylevar postbithead_background};	_background-image: none;	border: {vb:stylevar postbithead_border};	height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;	color: {vb:stylevar postbithead_color};	width: 100%;	margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;	font: {vb:stylevar postbithead_font};}.postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {	display:inline-block;	padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};	margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};	color: {vb:stylevar postbithead_color};	background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};	font: {vb:stylevar postbithead_font};}.postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {	color: {vb:stylevar postbithead_color};	font: {vb:stylevar postbithead_font};}.postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {	position: absolute;	{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};}.postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {	padding: 0;}.postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {	padding: {vb:stylevar padding};}.postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {	display: block;}.postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {	display:block;	background: transparent;	position: relative;	clear: both;	padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};	border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};	word-wrap: break-word;}.postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {	display:block;	float: {vb:stylevar left};	clear: {vb:stylevar right};	font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};	/*font-weight:bold;*/}.postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {	float: {vb:stylevar left};	display:block;	position: relative;	top: -5px;}.postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {	clear:both;	display:block	width: 100%;}.postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {	color: {vb:stylevar link_color};	text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};}.postbitdeleted .title, .postbitignored .title {	font: {vb:stylevar post_title_font};}.postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {	padding: 4px 0;	padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};	text-align: {vb:stylevar right};	background: {vb:stylevar postbit_foot_background};	_background-image: none;	font: {vb:stylevar postbit_control_font};	height: 16px;}.postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {	background: {vb:stylevar postbit_control_background};	_background-image: none;	border: {vb:stylevar postbit_control_border};	font: {vb:stylevar postbit_control_font};}.postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {	background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};	_background-image: none;	border: {vb:stylevar postbit_control_border};}.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {	background-color:transparent;}.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {	background-color:transparent;	color:inherit;}.postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {	color:auto;}.postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,.postbit.imod_highlight .userinfo,.postbit.imod_highlight .postbody,.postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,.postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,.postbitlegacy.imod_highlight .postbody,.postbitdeleted.imod_highlight,.postbitignored.imod_highlight {	background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};	color: {vb:stylevar body_color};}/* start styles for postbit_legacy */.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {	background-color:transparent;}.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {	background-color:transparent;	color:inherit;}.postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {	color:auto;}/* end styles for postbit_legacy */img.onlinestatus_noavatar {	position: relative;	top: 5px;	{vb:stylevar left}: -56px;}img.onlinestatus {	position: relative;	top: 5px;	{vb:stylevar left}: -4px;}.postbody img.inlineimg {	vertical-align: bottom;}.postbody .lastedited .reason {	font-weight: bold;}.postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {	width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};	float: {vb:stylevar left};	font-size: {vb:stylevar small_fontSize};}.hasad {	display:block;	margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};}.postbit .posttitle, .postbitlegacy .title{	border-bottom: {vb:stylevar postbittitle_border};	padding-bottom: 5px;	margin-bottom: 5px;}
  دوست عزیز دستت درد نکنه با کدهایی که شما گذاشتید مشکلم حل شد ، مرسی برام وقت گذاشتیموفق باشید
  ویرایش توسط ninisalen : 2013/07/12 در ساعت 06:31 AM دلیل: ادغام دو پست

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک Diaco
  توسط Khatam در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 236
  آخرين نوشته: 2014/04/08, 09:52 PM
 2. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک وب آلفا + Css Hover (جدید!)
  توسط Reza در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 93
  آخرين نوشته: 2013/08/12, 12:41 PM
 3. آموزش تغییر پست بیت ویبولتین به IP.Board ( بسیار زیبا )
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2013/04/11, 11:31 AM
 4. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک mohsen
  توسط moohsen در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 29
  آخرين نوشته: 2013/03/02, 05:46 PM
 5. پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2012/01/08, 09:59 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •