دادا درست شد

sepahna عزیز شما هم کارایی که دوستان بالا گفتن انجام بده درست میشه