من xml رو ريختم. در ضمن بايد بگم قالبي كه ميوام نصب كنم aesthetica blue هست. حالا چكار كنم ؟