برای اضافه کردن کاربر در نقش دلخواه در وردپرسس به http://www.yoursite.com/wp-admin/user-new.php بروید و در اینجا کاملا مشخص که باید چیکار کنید
فیلد اول نام کاربری
دوم ایمیل
و به همین ترتیب(همه رو فارسی نوشته)
و در اخر اونجا که نوشته نقش سطح کاربریشو تعیین می کنید
به همین راحتی
موفق باشید