درود
علی داداشی من این رو اوکی کردم، لیک "هیچگونه" تغییری ندیدم..
توی تنظیمات این هک نیز، "تمامی" انجمن ها رو انتخاب کردم، هک را فعّال نیز کردم، لیک باز چیزی تغییر نکرد
مشاهده کن :
انجمن های گفتگوی تخصّصی و عمومی پارسی زبانان
حتّی با قالب های دیه نیز تست کردم..

---------- ارسال شده در 08:34 AM ---------- ارسال قبلی در 08:27 AM ----------

اوه..
گرفتم چی شد..
بایستی وارد یکی از بخش ها شد تا دیده بشه..
کاشکی می شد توی ایندکس نیز دیده بشه..