سلام

تنظیمات ظاهر صفحه ارسال پست

تنظیم ادیتور و کنترلهای آن همه روی حالت پیشرفته است.

اما وقتی میم فروم حالت ساده میشه

امکانتشو نشون نمیده.

علت چیه؟

---------- ارسال شده در 05:16 PM ---------- ارسال قبلی در 04:46 PM ----------

کسی نمیدونه؟

---------- ارسال شده در 06:04 PM ---------- ارسال قبلی در 04:46 PM ----------

کسی نبود؟؟؟؟؟

---------- ارسال شده در 06:04 PM ---------- ارسال قبلی در 04:46 PM ----------

کسی نبود؟

---------- ارسال شده در 09:10 PM ---------- ارسال قبلی در 04:46 PM ----------

کسی نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟