م دوستان امیدوارم که خوب باشین،
میخواست ببینم کسی میتونه برام یه مجموعه برچسب کاربری کامل واسه یه سایت موزیک واسم درست کنه؟
کلی گشتم ولی چیزی که میخواستم نبود ولی یه نمونه دیدم که تقریبا به درد بخور بود:

ممنون میشم اگه کمک کنید