وستان لطفا کمک کنید و بگید این پشت زمینه سفید ماله اخرین ارسال ها رو چه جوری میتونم مشکی کنم!

عکس http://www.topjoomina.ir/download.ph...3371645541.jpg

---------- ارسال شده در 06:33 PM ---------- ارسال قبلی در 02:07 PM ----------

دوستان لطفا کمک کنید!

---------- ارسال شده در 06:35 PM ---------- ارسال قبلی در 02:07 PM ----------

دوستان لطفا کمک کنید!به خدا خیلی گرفتارم

---------- ارسال شده در 06:41 PM ---------- ارسال قبلی در 02:07 PM ----------

یعنی واقعا سوال من این همه سخته که کسی نمیتونه جوابشو بده؟