دوست عزيز مشكل حل شدش

با tools.php ريست دادم كوكي ها رو درست شدش