سلام دوستان
کسی از سایت Dyndns استفاده میکنه؟ بگه کارش دارم؟