سلام

بدون شرح :
آمار مال 2012 به بعد هست .
با آمار گیرهای ایرانی هم افت رو نشون میدهدوستان میدونن مشکل از کجاست ؟
تنظیمات سئو رو هم حدود 6 ماهی هست که دست نزدم