سلام من داشتم فوت ها رو همه توی تنظیمات به تاهوما تغییر می دادم.

بعدش دیدم ابزار اون بالای صفحه اصلی نمونده!!!

عکس هم ببینین.---------- ارسال شده در 11:59 PM ---------- ارسال قبلی در 09:57 PM ----------

یکی از دهنش در نزه کمک کنه!! گناهه ها!!