زپ این استایل خراب است، کار نمیته میشه اپدیتش کنید؟تشکر