انتقال درست شد الان سايت با ساب دامين راحت مياد ولي forum.php آخرش رو چجور پاك كنم ؟؟؟؟؟؟؟؟