در حال حاضر وقتی فایلها رو از دیتابیس میخوام برگردونم میگه این مسیر باید وجود داشته باشه:
/path/to/your/attachment/directory
وقتی ایجاد هم میکنم اتفاقی نمیفته !
فایلها رو در دیتابیس میتونم ببینم اما نمیدوم چرا نمیشه انتقال داد به هاست