خسته نباشین
ادیتور پروفایلم اندازه ش بیش تر از حد عادی شده چطور می تونم درستش کنم؟!