با سلام این دامنه با قیمت پایه 10000 بدون هزینه انتقال فروخته میشه