ببخشید
می خواستم ببینم که میشه به جایvbirant یه اسم دیگه هم گذاشت؟ چون من توی poxtbit.css میخوام دو مدل کادر تعریف کنم که توی باکس tnx از هر کدوم بخوام استفاده کنم
یعنی کادر اول یه مدل باشه کادر دوم یه مدل دیگه
میشه؟؟