تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

مقاله: آموزش ارتقاء نوبار در هنگام طراحی استایل سفارشی از نسخه 4 به نسخه 4.2 ویبولتین

  1. آموزش ارتقاء نوبار در هنگام طراحی استایل سفارشی از نسخه 4 به نسخه 4.2 ویبولتین »

   آموزش ارتقاء نوبار در هنگام طراحی استایل سفارشی از نسخه 4 به نسخه 4.2 ویبولتین

   نگارش: , by (VIP)
   2012/06/08 10:13 PM
   امتیاز: 

   درود،

   وقتی که شما فرومتون رو از نسخه های سری 4 به نسخه های سری 4.2 ارتقا میدید، می بایست یه تغییر کوچک در نوبار بدید تا نوبار جدیدتون در استایل سفارشیتون به درستی کار کنه.. (البته اگه به دلایلی ادغام خودکار یا Auto Merge به درستی کار نکنه و Failed بشه)

   خب.. از استایل ها و قالب ها، استایل سفارشی خودتون رو انتخاب کنید و به قسمت ویرایش اون برید.

   از دسته Navigation / Breadcrumb قالب navbar رو باز کنید. (دو مرتبه که روش کلیک کنید باز میشه )

   اینو پیدا کنید :

   کد:
   {vb:raw template_hook.navtab_start}
   خب حالا هر چی که از {vb:raw template_hook.navtab_start} تا {vb:raw template_hook.navtab_end} هست رو باید انتخاب کنیم.. یعنی میشه کد زیر :

   کد:
   {vb:raw template_hook.navtab_start}    <vb:if condition="!$vboptions['selectednavtab'] AND THIS_SCRIPT != 'search'">
         <li class="selected"><a class="navtab" href="{vb:link forumhome}">{vb:rawphrase forum}</a>
           <ul class="floatcontainer">
             {vb:raw template_hook.navbar_start}
             <vb:if condition="$vboptions['bbmenu']">
               <li><a href="{vb:link forumhome}">{vb:rawphrase forum}</a></li>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['searchbuttons']">
               <vb:if condition="$show['member']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase  new_posts_nav}</a></li>
               <vb:else />
               <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase  todays_posts}</a></li>
               </vb:if>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_getnew}
             <vb:if condition="$show['pmmainlink']">
               <li><a href="private.php{vb:raw  session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase  private_messages}</a></li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_pm}
             <li><a rel="help" href="faq.php{vb:raw  session.sessionurl_q}" accesskey="5">{vb:rawphrase  faq}</a></li>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_faq}
             <vb:if condition="$show['canviewcalendar']">
               <li><a href="calendar.php{vb:raw  session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase calendar}</a></li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_calendar}
             <vb:if condition="$show['communitylink']">
             <li class="popupmenu">
               <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6">{vb:rawphrase community}</a>
               <ul class="popupbody popuphover">
                 {vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
                 <vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
                   <li><a href="{vb:link grouphome}">{vb:rawphrase social_groups}</a></li>
                 </vb:if>
                 <vb:if condition="$show['quick_links_albums']">
                   <li><a href="album.php{vb:raw  session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase  pictures_and_albums}</a></li>
                 </vb:if>
                 <vb:if condition="$bbuserinfo['userid']">
                   <li><a  href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist"><vb:if  condition="$show['friends_and_contacts']">{vb:rawphrase  contacts_and_friends}<vb:else />{vb:rawphrase  contacts}</vb:if></a></li>
                 </vb:if>
                 <vb:if condition="$show['memberslist']">
                   <li><a  href="memberlist.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase  members_list}</a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_community_menu_end}
               </ul>
             </li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_community}
             <vb:if condition="$show['canviewforums']">
             <li class="popupmenu">
               <a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase forum_actions}</a>
               <ul class="popupbody popuphover">
                 {vb:raw template_hook.navbar_forum_menu_start}
                 <li>
                   <a href="{vb:raw  $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/',  ''}forumdisplay.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw  bbuserinfo.securitytoken}">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a>
                 </li>
                 <vb:if condition="$show['member']">
                   <li>
                     <a href="profile.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=editoptions">{vb:rawphrase  edit_options}</a>
                   </li>
                   <li>
                     <a href="profile.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=editprofile">{vb:rawphrase  edit_your_details}</a>
                   </li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_forum_menu_end}
               </ul>
             </li>
             </vb:if>
             <li class="popupmenu">
               <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="3">{vb:rawphrase quick_links}</a>
               <ul class="popupbody popuphover">
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos1}
                 <vb:if condition="$show['member']">
                   <li><a href="search.php?{vb:raw   session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase  todays_posts}</a></li>
                   <li><a href="{vb:link  subscription}" rel="nofollow">{vb:rawphrase  subscribed_threads}</a></li>
                   <li><a href="javascript://"  onclick="window.open(getBaseUrl() + 'misc.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=250,height=300');  return false;">{vb:rawphrase open_contacts}</a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos2}
                 <vb:if condition="$vboptions['forumleaders']">
                 <li><a href="showgroups.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">
                   <vb:if condition="$vb_suite_installed">
                     {vb:rawphrase view_site_leaders}
                   <vb:else />
                     {vb:rawphrase view_forum_leaders}
                   </vb:if>
                 </a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos3}
                 <vb:if condition="$show['wollink']">
                   <li><a href="online.php{vb:raw  session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase  whos_online}</a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos4}
               </ul>
             </li>
             {vb:raw template_hook.navbar_end}
           </ul>
         </li>
       <vb:else />
         <li><a class="navtab" href="{vb:link forumhome}">{vb:rawphrase forum}</a></li>
       </vb:if>
       {vb:raw template_hook.navtab_middle}
       <vb:if condition="!$vboptions['selectednavtab'] AND THIS_SCRIPT == 'search'">
         <vb:if condition="$show['member']">
         <li class="selected"><a class="navtab"  href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post"  accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a>
           <ul class="floatcontainer">
             {vb:raw template_hook.navbar_getnew_menu_start}
             <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase  new_posts_nav}</a></li>
             <vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_SocialGroupMessage">{vb:rawphrase  new_group_messages_nav}</a></li>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['canviewcalendar']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Event">{vb:rawphrase  new_events_nav}</a></li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_getnew_menu_pos1}
             <li><a href="{vb:raw  $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/',  ''}forumdisplay.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw  bbuserinfo.securitytoken}">{vb:rawphrase  mark_forums_read}</a></li>
             {vb:raw template_hook.navbar_getnew_menu_end}
           </ul>
         </li>
         <vb:else />
         <li class="selected"><a class="navtab"  href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post"  accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a>
           <ul class="floatcontainer">
             {vb:raw template_hook.navbar_getdaily_menu_start}
             <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase  todays_posts}</a></li>
             <vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_SocialGroupMessage">{vb:rawphrase  daily_group_message}</a></li>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['canviewcalendar']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Event">{vb:rawphrase  daily_events}</a></li>
             </vb:if>
             <li><a href="{vb:raw  $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/',  ''}forumdisplay.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw  bbuserinfo.securitytoken}">{vb:rawphrase  mark_forums_read}</a></li>
             {vb:raw template_hook.navbar_getdaily_menu_end}
           </ul>
         </li>
         </vb:if>
       <vb:elseif condition="$show['member']" />
         <li><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post"  accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a></li>
       <vb:else />
         <li><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw  session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post"  accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a></li>
       </vb:if>
       {vb:raw template_hook.navtab_end}
   حالا کد زیر رو جایگزینش کنید :

   {vb:raw template_hook.navtab_start}
   {vb:raw navigation}
   {vb:raw template_hook.navtab_end}

   به همین سادگی، به همین خوشمزگی

   پیروز باشید.

   منبع : وی بی ایران
 1. Top | #2
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  X.X.X
  نوشته ها
  2,643
  میزان امتیاز
  340

  پیش فرض

  اگه انجام نشه مگه به چه شکلی میاد ؟؟

 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.12
  نوشته ها
  816
  میزان امتیاز
  100

  پیش فرض

  فکر کنم بچسبه نوبار به هدر یا اون لوگو

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 514
  آخرين نوشته: 2015/06/30, 12:08 PM
 2. پاسخ: 33
  آخرين نوشته: 2014/08/14, 06:40 PM
 3. پاسخ: 118
  آخرين نوشته: 2014/08/02, 06:14 PM
 4. آموزش اضافه کردن alt به تصاویر استایل ویبولتین
  توسط Mr.Ramin در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2014/05/29, 10:41 AM
 5. آموزش ست کردن جستجو گوگل با ویبولتین و نمایش در خود گوگل
  توسط Dastyar در انجمن اموزشهای تصویری ویبولتین
  پاسخ: 61
  آخرين نوشته: 2013/06/20, 11:49 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •