5.1 قرار دادن ID - شماره تماس و ... در امضا ممنوع می باشد.

5.2 قرار دادن عکس يا نوشته با فونت بزرگ ممنوع می باشد.

5.3 عکس های با حجم و سایز بالا صفحات را سنگین و حقوق کاربران را ضایع میکند. استفاده از این موارد ممنوع می باشد.

هیچ کدوم از اینا رعایت نشده حتی از طرف مدیران