خوب الان این چه ربطی به پر رنگ شدن متن داره ؟
اگر ربط داره کدوم را تغییر بدم

ـــــــــ اضافه شده ـــــــــ

برای من تنظیم هست