یعنی اگر واریز آنلاین باشه میتونه از ادامه مطلب استفاده کنه>؟