دوتا سوال
1.چطوری کاری کنم که طرف خواست فایل پیوست کنه مثل اینجا صفحه ساده باز شه؟؟؟؟؟
واسه من صفحه پیچیده میاد
2.کاملترین هک برای بلاگ دادن چیه؟؟4.1.11 هستم.اینجا هست؟؟؟بهترینش.با فارسی ساز؟؟؟
مرسی