من دسترسي دانلود پيوست رو براي ميهمانان برداشتم.اما نميدونم چرا عكس هاي پيوست شده هم براشون نشون داده نميشه به جاش لينك عكس رو نشون ميده كه وقتي روش كليك ميكنن عكس رو ميبينن.اگه به خاطر دسترسي نداشتن بود نبايد اينطوري هم ميديدن. اگه به خاطر سايز عكس هم باشه كه تبديل به لينك ميشه نبايد عكس رو براي اعضا هم نشون ميداد.چرا اينطوريه؟ممنون