درود
من سر در نمیارم
چرا این کاربر همیشه شاکیه
ببینید فروم برا من مشکلی نداره ولی این کاربر ظاهرا مشاهده خوبی نداره لطفا ببینید

عكس بسيار زيبا از ياسيا! (فقط ببينين منه بدبخت ياسيا رو چجورى ميبينم!)