تصاویر لود نمیشدن ، خواستم تصاویر پیوستی رو در بخش تعمیرات بازسازی کنم که با این خطا مواجه شدم:

کد:
Warning: fopen(./up/3/97.thumb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in [path]/includes/class_dm_attachment.php on line 311Failed to write file. Check disc quotas and permissions for the path: ./up/3
جدیداً هاست رو عوض کردیم ، قبلا یعنی چند هفته قبل از اینکه کوچ کنیم بازسازی رو زده بودم و بدون خطا عملیات کامل شده بود! اما الان ...

دلیل این خطا چی هست؟

اینم اضافه کنم که دسترسی پوشه UP بر روی 777 تنظیم هست.