درود.
میدانید که آیکن نمایش وضعیت یاهو موجود در ویبولتین بصورت دیفالت زیاد زیبا نیست :
http://www.vbiran.ir/vbiran.php?do=im&type=yahoo&u=1
و شما میتوانید از چنین آیکن هایی استفاده کنید :
http://mail.opi.yahoo.com/online?u=Y...OO_ID&m=g&t=15
http://mail.opi.yahoo.com/online?u=Y...HOO_ID&m=g&t=6
قالب im_send_yahoo رو باز کنید .
جستجو کنید برای :
t=2
آن را با آیکونی که دوست دارید عوض کنید مثلاً 15 یا 16 یا ..
موفق باشید .