در مورد سوال دومت من هم همچین مشکلی رو داشتم اما الان یادم نمیاد که چطوری درستش کردم.

شما یکبار تمام هک هات رو غیر فعال کن ببین درست میشه.