مشکل حل کردم مشکل از 2 هک بود
esy mod
ban word
اینا رو حذف کردم درست شد