با سلام

دوستان ، فروش چه چیزی با چه قیمتی رو شروع کنم که همه دوست داشته باشند ؟