شما از "صفحه ۵ از ۵ " شماره صفحه رو میزنید و "برو" رو میزنید، در این حالت نمیشه و ارور میده.
باید از لینک هر صفحه بزنید تا به آخرین صفحه برید.
در ضمن این تایپیک قدیمی هست و این مشکل شما هم به این ربطی نداره!