سیستم اواتار رو از کار میندازه خودش یه اواتار پیشفرض میزاره تو پروفایل