مشکل پس از نصب هک اخرین ارسالی سایت

سلام دوستان

سایت من از وی بی 410می باشه که با 413ابگرید شده الالن مدتی هر هک ارسالی اجاکس مانند این سایت نصب می کنم ارور دیتابیس می گیرم وایا این پوشه vietvbb راکه در روت هاست اپلود واکسترکت کردم وازش پوشه دیگه زرد رنک درروت هم بوجود امده ودرون این پوشه چند تا فایلی وجود داره مثل topx2که من الان با مطالعه کردم فکرکنم این فایلها باید در روت ریخته شود این هم اعمال کار در هاست :2./public_html/vietvbb/topxحالا ضمن تشکر از همکاری شما ،لطفا راهنمایی و یاهکی را در این ضمینه معرفی کنید که مشکلم بر طرف گردد.موفق باشید
www.2.ariaeyansat.com