سلام دوستان

من هک تشکر رو نصب کردم اما در پست ها جای نوضتهی تشکر از ؟؟؟؟؟ استفاده شده چیکار کنم؟