نوشته پایین یک ماژول است یا داخل قالب است؟
اگر داخل قالب است یک align="center" در پاراگراف لحاظ کنید درست میشه
موفق باشید

اگه درست گفته باشم