شما یه پوشه آپلود دارین که باید تو هاست آپلود کنین
یه فایل XML هم هست که باید از مدیریت محصولات / اضافه کردن محصول ایمپورت کنین
واسه ایمپورت هم لارم نیست به اون کادر آدرس دست بزنین ، فقط فایلو انتخاب کنین و نصب کنین
اگر فایلهای پوشه آپلودو در جای درستشون آپلود کرده باشین هک نصب میشه