سلام به همه
من باز هم مشکل دارم
چرا همیشه تعداد مشاهدات اتچ ها 0 هست؟
هر چی خودم و کاربران دانلود میکنن زیاد نمیشه