سلام دوستان
میخواستم ببینم کسی نمیدونه cms ای که بازی سنتر داره استفاده میکنه چیه؟
بازی‌سنتر | خانه
اگر کسی داره این رو برای ما قرار بده ممنون