با سلام
اگر دوستان جاي مناسبي براي خريد اين سرور وجود دارد لطفا معرفي كنيد