اسپایدر ها که دیگه مثه بازدید کننده های وقعی نیستن!
فرقی نداره چقدر بازدید کنن، اصل اینه که هر وقت میاد چقد ایندکس برداره و...
ربطی نداره، کاری هم نمیشه کرد که بیشتر بازدید کنه!