اگه فقط عنوان مشکل داره ، یک متغیر داره ...

در جستجوی عبارات سرچ کنید و حذفش کنید ، درست میشه ...