سلام
چندباری هست بعد اجرای بازی یا برنامه این ارور رو بهم میدهVisual C++ Runtime library

همین رو دانلود+نصب هم کردم ولی هنوز

دلیلش چی میتونه باشه؟

ممنون