سرعت خیلی بده کسی که میبینه باید خود کشی کنه تا ویژگی های بعدی رو ببینه و این خودش باعث میشه بی خیال بشه...بگ کروند بسیار ساده هست ...در کل به نظر من اصلا کار خوبی نیست ...البته منو ببخش که اینجوری میگم...