مرسی از همه دوستان . لطف کردیت

حالا بیشتر روش کار میکنم شاید مشکل از سیستم من باشه

ممنون که همکاری کردیت