سلام

برای کلیه پنل های سالیانه وارز حرفه ای 15 درصد تخفیف ویژه قرار گرفته شده است

برنز
میزان فضا : 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
Database & Addon & Parked domains: Unlimited
سایر امکانات : نامحدود
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین

7,900T سالانهنقره ای
میزان فضا : 200 مگابایت
ترافیک ماهیانه: نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
سایر امکانات : نامحدود
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین


9,900T سالانهنقره ای 1
میزان فضا : 250 مگابایت
ترافیک ماهیانه: نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
سایر امکانات : نامحدود
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
10,900T سالانهطلایی
میزان فضا : 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
سرعت و امنیت فوق العاده و استفاده از بهترین منابع سرور
سایر امکانات : نامحدود
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
2,400T ماهانه
20,000T سالانهP-1 هاست ویژه
میزان فضا : 1 گیگابایت(وارز)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
کلیه امکانات : نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
سرعت و امنیت فوق العاده و استفاده از بهترین منابع سرور
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
3,500T ماهانه
9,000T سه ماهه
18,000T شش ماهه
35,000T سالانهP-2 هاست ویژه
میزان فضا : 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
کلیه امکانات : نامحدود
سرعت و امنیت فوق العاده و استفاده از بهترین منابع سرور
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
4,800T ماهانه
13,200T سه ماهه
25,000T شش ماهه
46,000T سالانهP-3 هاست ویژه
میزان فضا : 5 گیگابایت(وارز)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
کلیه امکانات : نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
سرعت و امنیت فوق العاده و استفاده از بهترین منابع سرور
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
7,000T ماهانه
20,500T سه ماهه
79,000T سالانه


P-4 هاست ویژه
میزان فضا : 10 گیگابایت(وارز)
ترافیک ماهیانه : نامحدود
کلیه امکانات : نامحدود
Cpanel 11.3
Litespeed web server
سرعت و امنیت فوق العاده و استفاده از بهترین منابع سرور
تحویل انی و خودکار هاست پس از پرداخت آنلاین
14,000T ماهانه
36,000T سه ماهه
122,000T سالانه

کد تخفیف 15 درصدی برای سفارش های سالیانه : medad

لینک سفارش
کد:
http://user.ertebat7.ir/cart.php
یاهو ای دی : ertebat2002