با سلام و درود
خوب اموزشی که نداره فقط کافیه یکی از کد های زیر را انتخاب کنید به استایل ها و تنظیمات برید و استایل مورد نظر را انتخاب کنید و به آخر کد های فوتر اضافه کنید.

نمونه کدها:

نام مداحی : روز عاشورا ، جماراننام مداح : مرحوم کوثری ، مداخ حضرت روح الله
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/01.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>

مداحی كريمی
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/02.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>


عليمی
ای آرزوی رباب قدری تحمل کن .....
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/01.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>حاج منصور ارضی
ای فدایی زهرا (س) ، اُفتاده در صحرا
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/02.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>

محمود كريمی
عشق حسین یار منه دیوونگی کار منه
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/03.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>محمود كريمی
شب تاره بی قراره دلی که چاره نداره
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/06.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>

سيد جواد ذاكر
شور سينه زنی
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/08.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>

سيد جواد ذاكر
گوش بكنيد داره مياد
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/07.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>

مداحی يه گل ياس شكسته
شاخه هاش از هم گسسته
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/10.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>

مداحی تعزيه
امان ای دل ، ای دل
کد:
<p align="center"><head><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bahar22.com/ftp/cod.nohe/page/01/js/3/11.js' ></script></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://bahar22.com"><span style="text-decoration: none">خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست</span></a></font></p>

یا حق(تقدیم به وی بی ایران)